Tri spôsoby, ako spoločnosť AWS využíva Internet vecí, umelú inteligenciu a strojové učenie na optimalizáciu distribučných centier spoločnosti Amazon

Tri spôsoby, ako spoločnosť AWS využíva Internet vecí, umelú inteligenciu a strojové učenie na optimalizáciu distribučných centier spoločnosti Amazon

Zistite, ako technológie umelej inteligencie a strojového učenia vyvinuté spoločnosťou Amazon Web Services (AWS), ako sú Amazon Monitron a Amazon SageMaker, menia fungovanie našich prevádzok.

Tri spôsoby, ako spoločnosť AWS využíva Internet vecí, umelú inteligenciu a strojové učenie na optimalizáciu distribučných centier spoločnosti Amazon

12/04/2024

Už je to takmer dvadsať rokov, čo si Andy Jassy so svojím tímom technológov uvedomili obrovský potenciál zdieľania inovatívnych technológií vyvinutých pre Amazon.com s ďalšími spoločnosťami a navrhli ich poskytovať ako službu, ktorá by pomohla s transformáciou ďalších podnikaní. Na svet tak priviedli spoločnosť Amazon Web Services (AWS). Vysoko škálovateľná a spoľahlivá IT infraštruktúra dnes prináša výhody viac než miliónu zákazníkov po celom svete a využíva umelú inteligenciu, strojové učenie, analýzu dát a Internet vecí (IoT) na ďalekosiahle, niekedy až revolučné zmeny v najrôznejších odvetviach.

Každé odvetvie čelí špecifickým problémom a tím AWS v priebehu rokov zaznamenal, že treba ponúknuť účelovo vytvorené cloudové služby, ktoré pomôžu konkrétnym odvetviam tieto problémy riešiť. Logistika je jednou z tých oblastí, kde riešenia AWS zborili zavedené pravidlá a priniesli dramatické zvýšenie efektivity, bezpečnosti a rýchlejšie dodávky zákazníkom.

V tomto článku sa budeme venovať trom technológiám, ktoré radikálnym spôsobom optimalizovali fungovanie prevádzok spoločnosti Amazon, a priblížime si inovácie AWS, ktoré tvoria základ každej z nich. Patria sem technológie Amazon Monitron, Amazon SageMaker a praktické využitie technológií diaľkového ovládania a monitorovania, ktorého príkladom je Automated Tote Retriever, alebo automatické odoberanie prepraviek, technológia spoločnosti Amazon, ktorá je nepretržite nahrávaná do cloudu a plne diaľkovo obsluhovaná.

Alessandra Antonelli, Country Leader pre Amazon Web Services v Taliansku, uviedla: „Cloud computing zohral v oblasti logistiky zásadný význam a spolu s umelou inteligenciou, strojovým učením a inteligentnými senzormi ako súčasti Internetu vecí (IoT) prináša v zmysle činnosti distribučných centier úplnú revolúciu. Naše vízie do budúcna tento pozitívny pokrok odrážajú; vidíme svet, kde pokročilé riešenia krok za krokom pokračujú vo zvyšovaní bezpečnosti a efektivity práce pre všetkých účastníkov.“

Zníženie prestojov a zlepšenie skúseností na strane zamestnancov aj zákazníkov

Amazon Monitron, komplexný systém monitorovania technického stavu, využíva IT, dátovú analýzu a algoritmy strojového učenia na včasné predvídanie porúch zariadení. Tento systém, využívajúci miniatúrne senzory na motoroch, čerpadlách alebo dopravných pásoch, má pre distribučné centrá Amazon obrovský prínos. Zhromažďuje dáta a odosiela ich do cloudu, kde algoritmus dokáže takmer okamžite odhaliť anomálie a upozorniť inžinierov, čím umožňuje prediktívnu údržbu v doteraz nepredstaviteľnom rozsahu. 

Distribučné centrá Amazonu pracujú v špičke 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aby splnili prisľúbené termíny dodávok zákazníkom. To znamená, že aj tie najmenšie poruchy môžu dodávky oneskoriť. Práve tu hrajú pokročilé technológie, ako je Amazon Monitron, zásadnú rolu pri zlepšovaní prevádzky. Od zavedenia technológie v roku 2021 sa neplánované odstávky znížili o 69 %, čo spoločnosti Amazon pomáha plniť sľub daný zákazníkom.

V súčasnosti je v európskych distribučných centrách spoločnosti Amazon v prevádzke 104 000 senzorov Amazon Monitron, ktoré na 192 miestach monitorujú viac než 34 000 technologických zariadení. Zaisťujú, aby bola prevádzka spoločnosti Amazon každý deň čo najefektívnejšia, a umožňujú jej tak skutočne plniť očakávania zákazníkov. Vďaka tomu sa zároveň podarilo dosiahnuť ďalšie zvýšenie efektivity na prevádzkovej úrovni a ušetriť odhadom 37,83 milióna dolárov.

Zavedenie technológie Amazon Monitron vo všetkých distribučných centrách spoločnosti Amazon predstavuje okrem zlepšenia procesu realizácie zákaziek taktiež pozitívny prínos pre tímy, ktoré v nich pracujú. Predtým museli technici pri sledovaní zariadení všade dôjsť peši a nachodili tak značné vzdialenosti. Teraz však senzory iniciujú preventívne opravy automaticky. Tie sú zaznamenávané na centrálnom riadiacom paneli, kde môžu technici rýchlejšie odhaliť anomálie. Zlepšuje sa tak komfort práce zamestnancov aj úroveň služieb poskytovaných spoločnosťou Amazon zákazníkom – technológia je tak prínosom pre všetkých zúčastnených.

Dosiahnutie prevádzkovej efektivity pomocou strojového učenia a umelej inteligencie 

Amazon SageMaker je neuveriteľne všestranná platforma, ktorá dátovým vedcom a vývojárom umožňuje v ľubovoľnom meradle ľahko a rýchlo vytvárať a nasadzovať modely strojového učenia a umelej inteligencie. Optimalizuje operácie v oblasti skladovania, vychystávania, predpovedania a mapovania dopytu vo všetkých distribučných centrách spoločnosti Amazon po celom svete.

Hrá kľúčovú rolu pri ceste produktov do siete Amazonu a z nej. Hneď ako zásielka dorazí, automatický skladovací systém na báze platformy Amazon SageMaker určí optimálne miesto na uloženie tovaru, takže je vychystávanie efektívnejšie. Systém súčasne predpovedá kľúčové oblasti dopytu a vďaka tomu je možné produkty v hlavných distribučných centrách inteligentne skladovať a umiestňovať. S využitím dát na zvýšenie produktivity zároveň zaisťuje optimalizáciu usporiadania skladov a flotíl robotov.

Hneď ako zákaznícke zásielky opustia distribučné centrum, Amazon SageMaker optimalizuje doručovacie trasy a spôsob jazdy, čím znižuje náklady, skracuje čas doručenia a zvyšuje udržateľnosť záverečnej fázy prepravy do tej miery, ktorá predtým nebola možná. V mnohých smeroch je tak základným kameňom distribučnej a logistickej siete Amazonu, pretože umožňuje rýchlejšie doručenie, nižšie náklady a lepšiu zákaznícku skúsenosť.

Vzdialené ovládanie a monitorovanie distribučných technológií prostredníctvom cloudu

Ďalším dobrým príkladom praktického využitia služieb AWS je vzdialené ovládanie a monitorovanie zariadení na automatické odoberanie prepraviek (ATR). Tento mechatronický systém je určený na automatizáciu odoberania a premiestňovania prepraviek s výrobkami v distribučných centrách.

Pohyblivý vozík je upozornený, hneď ako je prepravka plná produktov, a pomocou špeciálneho ramena vymení plnú prepravku za prázdnu. Tento úplne automatizovaný proces odstraňuje nutnosť ručného vydvihovania týchto prepraviek zamestnancami, čo zvyšuje bezpečnosť, ergonómiu aj efektivitu. AWS cloud umožňuje tieto technológie monitorovať úplne vzdialene po celom svete, s vysoko prepojenými systémami, ktoré poskytujú ucelený prehľad a v prípade potreby umožňujú okamžitý zásah.

AWS je základným prvkom, ktorý zaisťuje lepšie spracovanie objednávok

Cloud computing a AWS sú súčasťou DNA spoločnosti Amazon a technológie prevádzkované na báze AWS dnes poháňajú celú prevádzkovú sieť Amazonu. Tieto inteligentné a zároveň komplexné systémy sú od základu navrhnuté tak, aby optimalizovali proces distribúcie a v konečnom dôsledku umožnili spoločnosti Amazon plniť svoje sľuby zákazníkom.

Prínos pre spoločnosť je však oveľa väčší. Riešenia, ako je Amazon Monitron, Amazon SageMaker a ATR, sú prvými z mnohých, ktoré budú posúvať odvetvie logistiky dopredu, a spoločnosť AWS je ako vždy odhodlaná stáť v popredí týchto zmien.

Ak sa chcete o Amazon Web Services dozvedieť viac, navštívte www.aws.com.