Spoločnosť Amazon oznámila investície do robotiky a technológií využívajúcich umelú inteligenciu v celej Európe vo výške viac než 700 miliónov eur

Spoločnosť Amazon oznámila investície do robotiky a technológií využívajúcich umelú inteligenciu v celej Európe vo výške viac než 700 miliónov eur

: Spoločnosť Amazon využíva na vývoj a testovanie nových technológií svoje inovačné laboratórium, kde pracuje rôznorodý tím vedcov a inžinierov z celého sveta.

Spoločnosť Amazon oznámila investície do robotiky a technológií využívajúcich umelú inteligenciu v celej Európe vo výške viac než 700 miliónov eur

11/04/2024

Uprostred storočných ryžových polí v severotalianskom Vercelli sa nachádza budova, ktorá utvára budúcnosť práce. Inovačné laboratórium Amazon je jedným z najpokročilejších európskych centier pre inovácie v oblasti robotiky. Ide o medzinárodné centrum, kde vedci a inžinieri vyvíjajú a testujú nové technológie, okrem iného pokročilú robotiku a inovácie na báze umelej inteligencie, ktoré utvárajú budúcnosť práce v sieti centier spoločnosti Amazon.

Investície do pokročilých technológií v Európskej sieti distribučných centier Amazonu

Laboratórium bolo založené v roku 2017 a slúži ako centrum globálneho tímu pre mechatroniku a udržateľné obalové technológie. Tento tím vznikol v roku 2019 a do konca roku 2024 bude zodpovedný za zavedenie viac než 1 000 nových robotov a inovácií využívajúcich umelú inteligenciu v celej európskej sieti distribučných centier spoločnosti Amazon, pričom ide o investíciou presahujúcu 700 miliónov eur. Tieto najmodernejšie technológie zahŕňajú triediče tovaru, paletové vozíky a automatizované navádzacie vozidlá, ktoré podporujú zamestnancov pri plnení úloh vo všetkých prevádzkach spoločnosti. Robotika a technológie hrajú kľúčovú rolu pri vylepšovaní prevádzkovej siete Amazonu, zatiaľ čo umelá inteligencia firme umožňuje uplatniť tieto inovácie v globálnej prevádzke, ktorá slúži miliónom zákazníkov po celom svete.

S každou technológiou prichádzajú odlišné požiadavky na schopnosti a v mnohých prípadoch vznikajú nové špecifické pracovné roly. V poslednom desaťročí bolo viac než 50 000 pracovných miest v distribučných centrách po celej Európe vylepšených zavedením nových technológií, ktoré podporujú zamestnancov v ich rolách, zaisťujú im bezpečnejšie pracovné prostredie a možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie.

Robotika a inovácie na báze umelej inteligencie zároveň pomáhajú zlepšovať cenové podmienky, ponuku a komfort zákazníkov spoločnosti Amazon. Ide o jeden z faktorov, ktorý v roku 2023 umožnil Amazonu doručovať predplatiteľom služby Prime najrýchlejšie v celosvetovom meradle – konkrétne bolo viac než 7 miliárd kusov tovaru doručených v ten istý alebo na nasledujúci deň, z toho viac než 4 miliardy kusov v USA a viac než 2 miliardy kusov v Európe.

Medzinárodný hub: od školiacich tímov po prehliadky pre verejnosť

Laboratórium predstavuje viac než len medzinárodné inovačné centrum pre tímy Amazonu. Slúži ako školiace stredisko pre operátorov divízie Amazon Robotics a zároveň ako testovacie miesto pre začínajúce podniky, ktoré prostredníctvom Fondu pre priemyselné inovácie spoločnosti Amazon získavajú finančné prostriedky a poradenstvo. Od roku 2024 bude navyše laboratórium otvorené pre verejné prehliadky, a ponúkne tak zákazníkom, školám alebo akýmkoľvek iným záujemcom možnosť spoznať, ako Amazon vyvíja inovácie.

Stefano La Rovere, riaditeľ globálnej divízie robotiky, mechatroniky a udržateľných obalových technológií, povedal:

„Sme hrdí na to, že môžeme otvoriť dvere nášho laboratória nielen ako centra inovácií spoločnosti Amazon, ale aj preto, aby sme zákazníkom, školám a začínajúcim podnikom ponúkli inšpiráciu a zoznámili ich s možnosťami technológií pre vytvorenie lepšej a bezpečnejšej budúcnosti práce. V spoločnosti Amazon si vždy kladieme vysoké ciele – v priebehu piatich rokov do konca roku 2024 investujeme viac než 700 miliónov eur do nasadenia viac než 1 000 robotických systémov do našej európskej siete distribučných centier. Zavedenie nových technológií v posledných desiatich rokoch navyše v našich prevádzkach v Európe vylepšilo okolo 50 000 nových pracovných miest.“

Stefano La Rovere doplnil: „Laboratórium je pôsobiskom rôznorodého medzinárodného tímu inžinierov a vedcov, ktorí sa venujú hľadaniu inovatívnych spôsobov, ako zlepšiť každodenné úlohy našich zamestnancov, zaistiť bezpečnejšie pracovisko, a pritom trvale plniť očakávania našich zákazníkov.“

Len pre rok 2024 Amazon očakáva, že v Európskej sieti zavedie 120 nových automatizačných technológií. Poďme sa spoločne pozrieť na niektoré z najzaujímavejších inovácií, ktoré v posledných rokoch v laboratóriách spoločnosti Amazon vznikli, vrátane dnes predstaveného univerzálneho robotického štítkovača (URL), a môžeme sa zoznámiť aj s tým, ako mení pracovné prostredie v spoločnosti Amazon aj mimo nej.

1. Univerzálny robotický štítkovač (URL)

URL (Univerzálny robotický štítkovač) je ukážkou vysokorýchlostnej technológie automatického štítkovania, ktorá zlepšuje umiestnenie a priľnavosť etikiet na nepravidelných povrchoch. Jeho inovácia spočíva v schopnosti aplikovať etikety rôznych typov a rozmerov a na najrôznejšie typy výrobkov nepravidelného tvaru. Na jednej strane umožňuje aplikovať menšie etikety, a tým prispieť k zmenšeniu rozmerov balení, okrem toho však umožňuje umiestniť etikety na papierové vrecká, a to aj nepravidelného tvaru, alebo priamo na výrobky, ktoré je následne možné zaslať v pôvodnom obale. Odstraňuje sa tak potreba ďalších obalov, čo prispieva k zníženiu množstva odpadu a recyklovaných materiálov na strane zákazníka. Stroj URL predstavuje významný pokrok v technológii doručovania tovaru. Zlepšuje celý proces štítkovania, prispieva k dosahovaniu cieľov spoločnosti v oblasti udržateľnosti a v konečnom dôsledku je tak prínosom pre zamestnancov, zákazníkov aj životné prostredie.

2. Univerzálny triedič výrobkov (UIS)

Univerzálny triedič výrobkov (UIS) zaisťuje, aby boli tisíce produktov každý deň efektívne roztriedené na expedičné miesta. Po uvedení do prevádzky systém využíva pokročilú bezdrôtovú technológiu na riadenie vozíkov, tzv. iBOT-ov, ktoré sa pohybujú rôznymi smermi, prenášajú predmety a dodávajú ich do prepraviek, ktoré sú už rozdelené podľa miest konečného určenia. Toto starostlivé plánovanie zaisťuje presné spárovanie konkrétneho tovaru so zodpovedajúcou prepravkou. Prioritou zariadenia UIS je bezpečnosť a ergonómia na pracovisku. Vďaka zapojeniu inteligentnej technológie systém minimalizuje fyzickú záťaž zamestnancov a prispieva k bezpečnosti na pracovisku. Zariadenie UIS navyše zaisťuje priestorovo efektívne triedenie: tento systém môže pojať až 40 rôznych prepraviek, ktoré zodpovedajú 40 rôznym miestam určenia, to všetko pri kompaktných rozmeroch. Vďaka tomu môže Amazon zmenšiť rozmery svojich budov, a tak znížiť svoju uhlíkovú stopu aj spotrebu energie.

3. Zariadenie na automatické odoberanie prepraviek (ATR)

Zariadenie na automatické odoberanie prepraviek dopĺňa systém UIS pri optimalizácii procesov a zlepšovaní bezpečnosti a ergonómie pre zamestnancov. Vozík pripojený k systému UIS sa pohybuje po koľajovej dráhe vedúcej pozdĺž celej steny so systémom UIS a prijíma oznámenia o naplnení prepravky. V reakcii na tento signál sa vozík presunie k plnej prepravke a pomocou špeciálneho ramena ju vymení za prázdnu prepravku. Po dokončení výmeny môže systém UIS pokračovať v doručovaní tovaru do toho umiestnenia a proces sa postupne opakuje. Automatizáciou procesu výmeny prepraviek ATR znižuje množstvo namáhavej manuálnej práce, čím prispieva k zjednodušeniu a lepšej ergonómii pracovného postupu s nižším počtom krokov a zdvihov pre zamestnancov spoločnosti Amazon, pričom zároveň zvyšuje efektivitu.

4. Maticový triedič vreciek do kontajnerov (BCMS)

Maticový triedič vreciek do kontajnerov (BCMS) optimalizuje triediace kapacity Amazonu vďaka tomu, že je schopný identifikovať a zoskupovať balíky s rovnakým miestom určenia v rámci distribučného centra a zaisťuje tak pri kompaktných rozmeroch ergonomické a priestorovo efektívne triedenie tovaru. Systém inovatívne triedi balíky do prepravných vakov, ktoré sú pripravené na záverečnú fázu doručenia. Zamedzuje tak zbytočnému dvojitému kontaktu s rovnakou zásielkou v distribučnom a triediacom centre, čím optimalizuje prevádzkovú efektivitu a znižuje množstvo namáhavej ľudskej práce.

5. Automatizovaný riadený vozík (AGC)

Automatizovaný riadený vozík (AGC) je plochý autonómny robot na kolieskach, ktorý vchádza pod stohy prázdnych prepraviek a automaticky ich prepravuje po distribučných centrách. Znižuje tak potrebu, aby zamestnanci tlačili alebo prenášali ťažké bremená na dlhé vzdialenosti. Senzory na spodnej strane robota snímajú magnetickú pásku na podlahe, ktorá slúži na jeho nezávislú navigáciu, zatiaľ čo bezpečnostné snímače zisťujú, či sa v ceste nenachádzajú nejaké osoby alebo prekážky, takže AGC môže spomaliť alebo zastaviť, pokým sa cesta neuvoľní.

6. Robotický triedič (FSRI)

Roboty majú rady, keď je vo veciach poriadok, a FSRI je dômyselné zariadenie, ktoré zaisťuje, že balíky prechádzajú distribučným centrom plynulo, stabilne a usporiadane. Systém FSRI preberá opakujúce sa úlohy, a tak uľahčuje zamestnancom prácu. Vďaka inteligentným optickým senzorom rozpozná balíčky, nech už sa ocitnú kdekoľvek na dopravníku, a šikovné robotické rameno ich zdvihne a pošle ďalej. „Ruka“ robota používa prísavky na elegantnú manipuláciu s najrôznejšími balíčkami.

7. Robotický paletizátor prepraviek (RTP)

Technológia robotického paletizátora prepraviek (RTP) je základnou súčasťou procesu paletizácie. Zariadenie má dve robotické ramená, ktoré pracujú vo vzájomnej súhre a s presnosťou a starostlivosťou skladajú niekoľko prepraviek na dvojicu paliet. Prvé rameno umiestňuje tri alebo štyri vrstvy prepraviek na každej palete, zatiaľ čo druhé rameno poskladá dve palety na seba a vytvára tak jeden celok. RTP potom všetko bezpečne zviaže popruhy a označí prepravným štítkom, načo zamestnanec súpravu paliet bezpečne premiestni do prívesu určeného pre expedičný sklad. Ide o komplexný rad činností, ktoré prispievajú k bezpečnejšiemu a ergonomickejšiemu procesu a vo svojom dôsledku šetria zamestnancov pred opakovaným zdvíhaním ťažkých predmetov.

8. Technológie automatizovaného balenia od spoločnosti Amazon

Technológie automatizovaného balenia od spoločnosti Amazon naskenujú konkrétny tovar a na základe výpočtu správneho množstva papiera potrebného na rýchle a presné zabalenie vytvoria požadovaný obal. Tento stroj balí jednotlivé položky – napríklad videohry, športové vybavenie a kancelárske potreby – do na mieru vyrobených papierových vreciek, ktoré sú odolné a pružné. Pomocou technológie tepelného utesňovania uzatvára každé vrecko a minimalizuje prázdny priestor. Vďaka baleniu tovaru do 100 % recyklovateľných obalov z ľahkého papiera, ktoré sú vyrobené na mieru a bez potreby výplňového materiálu, pomáhajú tieto stroje ušetriť v priemere viac než 26 gramov obalov na zásielku. Ľahké papierové vrecká používané spoločnosťou Amazon sú až o 90 % ľahšie než kartónové škatule podobnej veľkosti.

9. Robotizovaná prevádzka Amazon 

Robotizovaná prevádzka Amazonu je srdcom distribučného centra. Technológia premieňa správu zásob, pričom uprednostňuje bezpečnosť a pohodlie zamestnancov v priestore, kde technológie pri skladovaní a vychystávaní miliónov kusov tovaru pracujú v harmónii s ľuďmi. Tisíce pohonných jednotiek AR (Amazon Robotics) sa efektívne pohybujú pod žltými skladovými gondolami, dopravujú ich na ergonomické pracoviská a následne späť do skladu zásob. Zamestnancom tak odpadá nutnosť prekonávať dlhé vzdialenosti pri preprave jednotlivých predmetov.