Investície do technológií, bezpečnosti a odbornej prípravy idú ruka v ruke

Investície do technológií, bezpečnosti a odbornej prípravy idú ruka v ruke

Ako Amazon pripravuje svoje prevádzky na budúcnosť práce

Investície do technológií, bezpečnosti a odbornej prípravy idú ruka v ruke

12/04/2024

Amazon v rámci svojej celosvetovej prevádzkovej siete každoročne nasadzuje stovky tisíc robotov a nové technológie pre automatizáciu.  Ako najväčší svetový výrobca priemyselných robotov sme sa na vlastnej koži presvedčili, že investície do nových technológií môžu významne zlepšiť naše pracoviská a vytvoriť bezpečnejšie a efektívnejšie prostredie, kde zamestnanci získajú nové schopnosti aj priestor na kariérny rast. Jasne zásadnou súčasťou nášho prístupu k novým technológiám, aby sme maximálne využili ich potenciál, je zaistiť zodpovedajúce preškolenie personálu.  To vyžaduje, aby naše tímy operátorov, technológov a odborníkov na vzdelávanie a rozvoj spolupracovali a neustále plánovali s ohľadom na budúcnosť.  

Vytváranie bezpečnejšieho pracoviska pomocou technológií

Laboratórium prevádzkových inovácií Amazon v talianskom Vercelli, ktoré bolo otvorené 11. apríla, je európskym centrom pre nové technológie vrátane pokročilej robotiky a inovácií založených na umelej inteligencii. Je to skvelý príklad toho, ako naši odborníci na bezpečnosť, inžinieri, technici a vedci zaoberajúci sa umelou inteligenciou pracujú ruka v ruke na vývoji a testovaní nových technológií pred ich zavedením v našej sieti.

Na slávnostnom otvorení laboratória zdôraznila Sarah Rhoadsová, viceprezidentka pre globálnu bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, že spoločnosť sa aj naďalej zameriava na investície, inovácie a objavovanie nových možností v oblasti bezpečnosti: „Zamestnanci sú srdcom a dušou našej prevádzky, a preto sa technológie, ktoré na našich pracoviskách zavádzame, vždy zameriavajú na to, aby uľahčovali prácu nášmu tímu a zvyšovali bezpečnosť našej prevádzky. Naše dlhodobé investície v oblasti robotiky pomáhajú znižovať fyzickú záťaž zamestnancov a opakujúce sa úkony, ktoré môžu spôsobiť zranenie, a zároveň im pomáhajú získavať nové schopnosti, ktoré môžu prispieť k ďalšiemu rozvoju ich kariéry.“

Tohto roku v marci sme zverejnili údaje o bezpečnosti našej siete prevádzkarní za rok 2023, ktoré ukazujú, že sa nám celosvetovo darí dosahovať medziročné zlepšenie. Naša celosvetová miera nehodovosti (RIR), ktorá zahŕňa všetky pracovné úrazy, ktoré vyžadujú viac než základné ošetrenie prvou pomocou, sa za posledné štyri roky zlepšila o 30 %, a naša celosvetová miera nehôd s pracovnou neschopnosťou (LTIR), ktorá zahŕňa všetky pracovné úrazy, ktoré vyžadujú pracovné voľno, sa za posledné štyri roky zlepšila o 60 %. Naše najnovšie bezpečnostné ukazovatele predstavujú merateľný a zmysluplný pokrok a sú priamym výsledkom viac než 1 miliardy dolárov investovaných od roku 2019 do bezpečnostných iniciatív, technológií a programov. Len pre rok 2024 sme vyčlenili 750 miliónov dolárov na ďalšie úsilie v oblasti bezpečnosti so zameraním na zlepšenie ergonómie.

Muskuloskeletálne poruchy (MSD), častejšie známe ako natiahnutie alebo podvrtnutie, sú najčastejšou formou úrazov, ku ktorým dochádza v skladovacích alebo prepravných spoločnostiach. Preto sa zameriavame na obmedzenie opakovaných pohybov, ako je dvíhanie a kladenie predmetov alebo nesprávne držanie tela pri práci. V tejto oblasti môže byť robotika skutočným prínosom. V lanskom roku sme v našich distribučných centrách zaviedli novú sofistikovanú technológiu, ktorá vedie zamestnancov k tomu, aby naskladňovali a vyskladňovali výrobky v ich ergonomicky optimálnych zónach, teda v oblasti medzi ramenami a polovicou stehien. Vďaka tejto investícii sme zaznamenali v priemere 5 % zlepšenie kumulatívnych síl pôsobiacich na dolnú časť chrbta a 7 % zlepšenie v oblasti ramien.  

Vzhľadom na to, že v našich prevádzkach pôsobí viac než 1,1 milióna zamestnancov, môžu mať aj malé zlepšenia bezpečnostných procesov významný dopad. Kľúčovou súčasťou zodpovedajúceho zaistenia bezpečnosti je preto vytvorenie takej pracovnej kultúry, v ktorej sa môže každý zamestnanec podieľať na vytváraní a udržovaní bezpečného prostredia. Aby sme tento trend podporili, vytvorili sme viacero mechanizmov spätnej väzby s cieľom zaistiť, že načúvame zamestnancom v súvislosti so zlepšovaním bezpečnosti. Jedným z príkladov týchto snáh je Dragonfly, nástroj dostupný na zariadeniach zamestnancov, ktorý im umožňuje ľahko zdieľať návrhy týkajúce sa bezpečnosti so svojimi manažérmi, ktorí môžu následne prijať vhodné opatrenia. Len za rok 2023 sme pomocou nástroja Dragonfly úspešne vykonali viac než 200 000 pozorovaní, ktoré prispeli k zvýšeniu bezpečnosti našich prevádzok.

Investície do odbornej prípravy a lepšie platených pracovných miest

Staráme sa o to, aby naši zamestnanci mali k dispozícii prostriedky a školenia, ktoré potrebujú na bezpečný výkon svojej práce, a zároveň podporu, ktorú potrebujú na rozvoj svojej kariéry a udržanie dobrého duševného zdravia. Zakaždým, keď na našich pracoviskách zavádzame novú technológiu, musíme našich zamestnancov dôkladne preškoliť, aby sa im s ňou dobre pracovalo. 

Od zavedenia robotov do prevádzky spoločnosti Amazon sme po celom svete prijali stovky tisíc zamestnancov na prácu v našich závodoch a vytvorili viac než 700 nových pracovných kategórií. Len v našich európskych distribučných centrách bolo za posledných desať rokov vďaka inováciám, ako sú tie, ktoré vyvíjame vo Vercelli, vylepšených 50 000 pracovných miest. Tieto nové roly sú dôkazom toho, ako môžu nové technológie, ako je robotika s umelou inteligenciou, technológia triedenia a autonómne mobilné roboty, prinášať zamestnancom výhody a pripraviť ich na pracovné prostredie budúcnosti. Medzi pozície, ktoré školíme, patria napríklad správcovia a technici robotizovaných prevádzok. Zamestnanci na týchto pozíciách pomáhajú uľahčiť bezpečnú prevádzku mobilných robotov, ktoré premiestňujú tovar v našich centrách. Zamestnávame aj technikov údržby, ktorí pomáhajú udržiavať všetky technológie na našich pracoviskách trvale v prevádzke. Tieto pozície vyžadujú odbornú prípravu v oblasti mechatroniky a robotiky a na tento účel disponujeme programami, ktoré ponúkajú priemyselné certifikácie a odborné školenia, ktoré zamestnanci na prechod do týchto tímov potrebujú.

Robert Marhan, viceprezident People eXperience and Technology pre prevádzkovú sieť Amazonu v Európe, ktorý začal svoju kariéru v spoločnosti Amazon v prevádzke distribučného centra v Nemecku, vysvetľuje, aké výhody tieto trendy prinášajú zamestnancom: „Navrhovanie, výroba a nasadenie robotiky v našej sieti vytvára v spoločnosti Amazon nové roly a príležitosti pre našich zamestnancov. Len v našich európskych distribučných centrách bolo vďaka inováciám, ako sú tie, ktoré vyvíjame vo Vercelli, vylepšených okolo 50 000 pracovných miest. Pevne verím, že moderné pracovné prostredie budúcnosti bude stále vytvárať príležitosti na získavanie nových schopností a podporu profesijného rastu.“

Technológie zároveň otvárajú dvere rozmanitejšej pracovnej sile. Vyplnenie medzier v technických schopnostiach vytvára príležitosti pre skupiny, ktoré by inak k týmto pozíciám nemali prístup. V roku 2014 sme spustili školiaci program Career Choice v Európe, aby sme zlepšili schopnosti zamestnancov a rozšírili ich kariérne možnosti v spoločnosti Amazon aj mimo nej. Projekt Career Choice ponúka cestu k lepšie plateným pracovným miestam s predplateným školným so získaním odbornej kvalifikácie aj programy pre zdokonalenie jazykových znalostí. Medzi najobľúbenejšie študijné odbory patria technológie a doprava. Od roku 2012 prostredníctvom tohto školiaceho programu získalo odbornú kvalifikáciu alebo si prehĺbilo vzdelanie viac než 200 000 zamestnancov po celom svete. 

Získavame perspektívu a plánujeme dopredu

Aby sme pomohli pripraviť zamestnancov na schopnosti, ktoré budú s nástupom nových technológií potrebné, je dôležité, aby sme pochopili, ako zamestnanci vnímajú používanie technológií na pracovisku. Preto sme vlani v októbri oznámili spoluprácu s Massachusettským technologickým inštitútom (MIT) na výskume dopadu automatizácie na prácu. Prostredníctvom tohto partnerstva podporujeme rozšírenie automatizačnej kliniky MIT, ktorá pomáha technickým výskumníkom, ktorí sa snažia lepšie porozumieť tomu, ako zamestnancov a organizácie ovplyvňujú nové technológie, ako sú roboty a umelá inteligencia. Naša spolupráca podporuje aj štúdiu vedenú inštitútom MIT v spolupráci s výskumnou spoločnosťou Ipsos, ktorej cieľom je zistiť názory verejnosti a zamestnancov na využívanie robotiky a umelej inteligencie v priemyselnom prostredí. Na príprave štúdie MIT nezávisle spolupracoval so spoločnosťou Ipsos a tohto roku bol uskutočnený prieskum v deviatich krajinách, konkrétne v USA, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Poľsku, Španielsku, Veľkej Británii, Austrálii a Japonsku.

Inštitút MIT v súčasnosti analyzuje dáta z tohto prieskumu a svoje závery plánuje ešte tohto roku uverejniť. Podľa Bena Armstronga, výkonného riaditeľa strediska Industrial Performance Center MIT: „Sme nadšení z potenciálu tohto partnerstva vytvárať nové poznatky o dopade nových technológií na prácu – a uvádzať ich do praxe spôsobmi, ktoré sú prínosom pre zamestnávateľov aj ich pracovníkov. Tento prieskum je prvým významným krokom, ktorý nám pomôže zistiť, čo motivuje pracovníkov do práce s novými technológiami a za akých podmienok podľa ich názoru môžu tieto technológie zlepšiť ich prácu. Podľa našich prvých zistení pracovníci v rôznych krajinách veľmi kladne vnímajú to, do akej miery môže automatizácia zlepšiť ich bezpečnosť a samostatnosť pri práci, rovnako ako ich schopnosti získavať nové schopnosti. Pracovníci majú väčšie obavy z možného dopadu automatizácie na ich mzdy a udržanie pracovných miest. Dáta však naznačujú, za akých okolností sa pracovníci môžu s automatizáciou lepšie vyrovnať. Pracovníci uvádzajú kladnejší postoj k dopadom automatizácie, ak zamestnávateľ investuje do ich osobného rozvoja a ak majú viac priamych skúseností s pokročilými technológiami, ako sú roboty. Tento prieskum ešte skrýva značný potenciál a my sa tešíme, že sa s vami o ďalšie informácie podelíme, až sa táto spolupráca ďalej rozvinie.“

Neustále inovujeme a snažíme sa byť najlepším zamestnávateľom na zemi vďaka ďalšiemu pokroku v oblasti robotiky a umelej inteligencie, ktorý utvára spôsob, akým navrhujeme pracovisko budúcnosti. I keď sme už uskutočnili veľký pokrok, iba začíname!