Fond pre priemyselné inovácie spoločnosti Amazon spúšťa Inovačnú výzvu

Fond pre priemyselné inovácie spoločnosti Amazon spúšťa Inovačnú výzvu

Nová globálna iniciatíva, ktorej cieľom je pomôcť začínajúcim podnikom urýchliť vývoj technológií, ktoré podporujú inovácie dodávateľského reťazca

Fond pre priemyselné inovácie spoločnosti Amazon spúšťa Inovačnú výzvu

12/04/2024

V roku 2022 sme spustili náš Fond pre priemyselné inovácie, program venture  kapitálových investícií v hodnote 1 miliardy dolárov, ktorý podporuje čerstvo vznikajúce technologické spoločnosti vyvíjajúce riešenia v oblasti automatizácie skladov a inovácií dodávateľského reťazca. Od svojho založenia fond uskutočnil tucet investícií do sľubných technológií, ako sú Archetype AI, InstockMantis. Dnes fond robí ďalší krok vpred a spúšťa svoju prvú Inovačnú výzvu, novú globálnu iniciatívu, ktorej cieľom je nájsť, vyzdvihnúť a podporiť nové technológie, ktoré pomáhajú riešiť súčasné skutočné výzvy, ktorým čelí celé odvetvie a prevádzky spoločnosti Amazon.

Spoločnosť Amazon oznámila spustenie Inovačnej výzvy na svojej prvej európskej akcii Delivering the Future, ktorá sa dnes konala v talianskom Vercelli.  Začínajúce spoločnosti, ktoré pôsobia v tomto odvetví, okrem nutnosti zaistiť kapitál čelia viacerým ďalším prekážkam, ako je určenie vhodnosti produktu pre trh, hľadanie zákazníkov, škálovanie technológií a vyhodnocovanie spôsobu a miesta ich predaja. Okrem toho majú spoločnosti, ako je Amazon, špecifické technologické požiadavky, ktoré si začínajúce firmy nemusia plne uvedomovať alebo nemusia vedieť, ako ich riešiť bez poradenstva.

Tieto problémy mnohým spoločnostiam bránia dosiahnuť bod, keď by mohli svoje technológie komerčne využiť a nasadiť vo veľkom meradle. Inovačná výzva pomáha riešiť tieto problémy tým, že spolupracuje s organizáciami, ktoré podporujú podnikateľov v oblasti robotiky, a ponúka zdroje spoločnosti Amazon spolu s možnosťou, aby začínajúce podniky potenciálne vyvíjali, testovali a komerčne svoje technológie využili v spolupráci so spoločnosťou Amazon. Inovačná výzva bude otvorená začínajúcim firmám z celého sveta a bude prebiehať v spolupráci so spoločnosťou Plug N Play.

„V nadväznosti na našu históriu výziev, ktoré sme pripravovali pod vedením akademikov, ako je napríklad Amazon Robotics Challenge, je nám potešením teraz predstaviť Inovačnú výzvu,“ povedala Franziska Bossartová, vedúca Fondu pre priemyselné inovácie spoločnosti Amazon. „Zatiaľ čo predtým sme k vývoju autonómnych robotických systémov pre činnosti súvisiace s automatizáciou skladov prizvali univerzitné tímy z celého sveta, teraz využívame potenciál priemyslu samotného a spolupracujeme priamo s robotikmi, vedcami a inžiniermi zo spoločností, ktoré už na riešení týchto problémov aktívne pracujú. Výzva nám ponúka ďalšiu príležitosť, ako podporiť ekosystém začínajúcich firiem na medzinárodnej úrovni, súčasne hrá dôležitú rolu pri odovzdávaní informácií o spoločnosti Amazon ostatným firmám, ktoré tak môžu lepšie pochopiť, ako by ich produkty mohli riešiť naše potreby v oblasti technológií a logistiky.“

Táto prvá inovačná výzva sa zameria na inovácie v oblasti balenia a riešení, ktoré zlepšujú prehľad o zásobách pri vysokej skladovej obrátke. Vzhľadom na to, že spoločnosť Amazon pracuje na zlepšení rýchlosti doručovania a ponuke produktov, je stále dôležitejšie poznať podrobnosti o skladových zásobách v každej fáze procesu. Výrobky musíme sledovať v celom dodávateľskom reťazci, od námorného kontajnera až k dverám zákazníka. Možnosť zistiť, čo je v škatuli, ktorá je na ceste, bez toho, aby sme ju fyzicky otvorili a spomalili doručovanie, predstavuje výzvu, ktorú ešte musíme vyriešiť. Riešením tohto problému môžeme prispieť k zvýšeniu rýchlosti dodávok, zníženiu nákladov zákazníkov, nižšiemu podielu vráteného tovaru a náhradných objednávok, aj k realizácii rôznych výhod v oblasti udržateľnosti.

„Inovačnú výzvu vnímame ako skvelú príležitosť spolupracovať s poprednými odborníkmi z celého odvetvia na identifikácii a riešení konkrétnych problémov, ktorým Amazon čelí,“ uviedla Bossartová. „Tešíme sa, až spustíme túto prvú výzvu a vytvoríme ďalšie príležitosti na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o ďalších výzvach dodávateľského reťazca, ktoré chceme prekonať.“