Vďaka programu Career Choice si v Amazone zvýšite kvalifikáciu vo viacerých oblastiach, takmer celý vám ho zaplatí firma

Vďaka programu Career Choice si v Amazone zvýšite kvalifikáciu vo viacerých oblastiach, takmer celý vám ho zaplatí firma

Hoci je už zopár rokov k dispozícii aj zamestnancom na Slovensku, stále je to inovatívny program, ktorého cieľom je ponúknuť ďalšie vzdelanie a možnosť naštartovať kariéru tým, ktorí o to prejavia záujem. Spoločnosť Amazon pritom netradične akceptuje fakt, že zamestnanec po nadobudnutí nových zručností v spoločnosti zostať nemusí, ale zamestná sa inde. Ako celý program funguje a s akou odozvou sa stretol na Slovensku ozrejmila Mária Gáliková, Senior Human Resources Business Partner spoločnosti Amazon.

Vďaka programu Career Choice si v Amazone zvýšite kvalifikáciu vo viacerých oblastiach, takmer celý vám ho zaplatí firma

13/09/2023

O čo ide v programe Career Choice?

V podstate z hľadiska benchmarku je to absolútne unikátny program, nejedná sa o úplne bežný štandard. Zamestnávateľ  ponúka peniaze zamestnancom a spolupodieľa sa na ich vzdelávaní. A to tým spôsobom, že im spolufinancuje certifikované oficiálne vzdelávanie. Toto vzdelávanie neposkytujeme v pracovnom čase, čo je veľmi dôležité, pretože vďaka tomu sa nám tam prihlasujú iba ľudia, ktorí naozaj chcú investovať do svojho vzdelania. Pôvodná motivácia teda musí byť veľmi silná, pretože si uvedomujú, že budú musieť obetovať svoj voľný čas.

Prečo je to dôležité?

Keď zamestnanec absolvuje vybraný vzdelávací program, dostane komplexné ucelené vzdelanie, ktoré mu umožňuje začať úplne novú kariéru. Uvediem príklad. Na Slovensku sme vytvorili v spolupráci s jedným naším dodávateľom program, ktorý bol zameraný na administratívne znalosti a zručnosti pre asistentky alebo asistentov. V podstate je to certifikovaný a do istej miery až rekvalifikačný kurz, ktorý poskytuje komplexnú znalosť informácií týkajúcich sa MS Officu, práce s Outlookom, jednoducho všetky základné informácie, ktoré potrebuje napríklad asistentka. A práve na základe toho, že to daní ľudia absolvovali, mohli odísť z Amazonu a začali pracovať inde, čo je ten najzásadnejší cieľ tohto programu. Ponúkame možnosť ľuďom začať novú kariéru aj mimo Amazonu, poskytujeme im na to vzdelanie a ešte im to vzdelanie aj zaplatíme.

Je to unikátny program, ale prečo firma vzdeláva svojich zamestnancov, aby odchádzali? Aká myšlienka či filozofia je za tým, aby to dávalo zmysel aj zamestnávateľovi?

Je potrebné si uvedomiť, pre koho je tento program primárne určený. Sú to zamestnanci na úrovni T1 a T3, čo sú v Amazone štartovacie pozície. Chceme podporovať to, aby mali zamestnanci dobrý pracovný štart, ale aby súčasne dostali nejaký podnet, stimuláciu, ktorá im pomôže posunúť sa vpred alebo nakopne ich vlastnú kariéru. Program Career Choice vnímame ako pridanú hodnotu. Ak sa aj neskôr rozhodnú odísť z Amazonu, budú môcť nadobudnuté vzdelanie a zručnosti využiť na pracovnom trhu. Vnímame to ako pridanú hodnotu, pretože posúvame týchto ľudí vpred. Je tu ale aj ďalšia dôležitá informácia. Program Career Choice je možné využiť štyri po sebe nasledujúce roky, takže nie je to úplne o tom, že zamestnanec absolvuje nejaký jednodňový kurz a následne odíde. Je to pre zamestnanca aj motivácia zostať, aby počas získavania tohto vzdelávania mal zabezpečený stabilný príjem a pracoval pre nás. Zároveň je to aj komunitná aktivita, pretože keď sa pozrieme na to, aká je skupina zamestnancov, ktorí u nás pracujú na vstupných pozíciách, tak sú to veľmi často zamestnanci, ktorí majú problém sa zamestnať, boli dlhú dobu nezamestnaní, alebo sú to veľmi často ľudia, ktorí nemajú slovenský pôvod. A práve tento program im môže poskytnúť vzdelanie, môže im  možnosť posunúť sa  iným smerom. Amazon sa dlhodobo snaží podporovať miestne komunity a investovať do nich.

Ako presne sú teda nastavené tie štvorročné kurzy?

Zamestnanec môže absolvovať jeden kurz za druhým, ako sa mu zapáči až do výšky budgetu, ktorý má k dispozícii na jeden rok, ktorý je na Slovensku vo výške 1400 eur (celkovo za štyri roky teda 5600 eur). Napríklad človek, ktorý sa chce venovať IT absolvuje spomínaný kurz administratívnych zručností, ktorý trvá niečo okolo dvoch mesiacov. V nasledujúcom roku absolvuje dva kurzy zamerané na webový dizajn a následne v treťom roku špecializovaný kurz na Excel. V štvrtom roku absolvuje špecializovaný kurz na programovanie v jazyku C+. A vo svojej podstate máme hotového IT človeka. A keď to všetko ide úplne ideálne, tak mu vieme ponúknuť pozíciu na našom IT oddelení alebo niekde v rámci Amazonu, pretože to zodpovedajúce vzdelanie už má. Ak sa to nepodarí, tak v spolupráci s pracovnými agentúrami, ktoré máme (Adecco, Grafton) mu vieme pomôcť s hľadaním novej práce. Prípadne vieme ponúknuť aj tzv. Apprenticeship (učňovský) program, čo je v podstate duálne vzdelávanie. Dva roky bude u nás pracovať na konkrétnej pozícii a zároveň bude chodiť do školy, dostane nejaké oficiálne vzdelanie a my si ho potom ponecháme v rámci Amazonu. Career Choice je teda niečo ako výchova alebo vzdelávanie našich vlastných talentov, či vzdelávanie bez ohľadu na to, či s nami potom ten človek zostane alebo nie. Tých 5 600 eur vie človek využiť na vzdelanie podľa vlastného výberu. Jedinou limitáciou je to, že si môže vybrať len z nášho zoznamu škôl alebo certifikovaných poskytovateľov vzdelania, ktorí s nami spolupracujú.

Zamestnanec si teda vyberá z celej ponuky, čo títo poskytovatelia ponúkajú alebo je to špeciálny zoznam zručností, ktoré poskytujú len pre Amazon?

Máme poskytovateľov, ktorí ponúkajú iba svoje verejné kurzy, to znamená, že zamestnanec si môže vybrať čokoľvek z ponuky, ktorú ten poskytovateľ má, ale máme aj poskytovateľov, ktorí urobili špeciálne vzdelávacie programy, ktorým predchádzal prieskum o tom, o čo majú zamestnanci záujem. Vychádzali sme najmä zo žiadostí, ktoré sme dostávali a sú pre nás lokálne najdôležitejšie, ale náš globálny tím robí pravidelne každý rok veľký prieskum, aký typ vzdelania a aký typ kompetencií alebo zručností je momentálne najžiadanejší na trhu práce. Pre nás to sú práve napríklad tie z oblasti IT, ktoré nám nastavili tak, že po dva a pol roku roku štúdia človek získa kompletné vzdelanie v oblasti tvorby webového designu. Čiže zamestnanec si vyberá buď z tých existujúcich programov, alebo takých, ktoré sú špeciálne vytvorené na naše podmienky. Je potom veľmi potešujúce vidieť, keď si zamestnanci absolvovanie Career Choice potom uvádzajú v životopisoch.

Registrujete aj spätnú väzbu od účastníkov programu alebo jeho absolventov?

Samozrejme. Môžem napríklad spomenúť Ivana Cehlárika, ktorý Career Choice využil hneď v prvý rok, keď bol program na Slovensku k dispozícii. Vybral si lekcie angličtiny, pretože jeho snom nebolo byť lídrom, ale pracovať na learningu. Síce si plánoval vziať aj účtovníctvo alebo niečo podobné, ale angličtina mu z toho vyšla ako najpodstatnejšia. V pracovnom živote mu to jednoznačne pomohlo, keďže momentálne je na tri mesiace v centre Amazon Robotics pri Norimbergu, kde komunikuje len anglicky. Čiže mu to otvorilo dvere pracovať na iných oddeleniach a v iných lokalitách.

Aký je teda profil uchádzačov o tento program?

Dá sa povedať, že záujemcovia kopírujú zloženie našich zamestnancov. Zlatý stred chce dať kariére nový smer, vyberajú si hlavne účtovníctvo, dane a jazyky. Mladí programovanie a starší základné administratívne zručnosti. A špeciálnou kategóriou sú tzv. zberači, ktorí absolvujú úplne všetko, zbierajú certifikáty, ale nechcú sa nikam posunúť. Ide o zopár ľudí, ktorí tú pracujú už dlho. Za tú dobu absolvovali všetko čo išlo, vyčerpali si budget, absolvovali ďalšie vzdelávacie programy, ktoré ponúkame. Robia to pre vlastný dobrý pocit.

Aká je priemerná cena kurzu a koľko absolventov už máte?

Je to okolo 500 – 600 eur. Minimálna dĺžka kurzu je 6 týždňov, takže ročne sa určite dajú v pohode stihnúť dva kurzy. Najdlhšie typy kurzov sú jazykové, tie trvajú aj rok. Od roku 2018 mame 287 účastníkov (v rokoch 2020-2021 CC prakticky neexistoval z dôvodu Covidu), 98 absolventov kurzu z Amazonu odišlo a začalo novú kariéru mimo spoločnosti a v súčasnosti až 76% účastníkov navštevuje kurzy angličtiny.

Ktoré kurzy sú najpopulárnejšie?

Najpopulárnejší je kurz administratívnych zručností, teda základná práca s počítačom. Ďalej sú to kurzy zamerané na programovanie a webový dizajn. Ponúkame tiež špecializácie na dátovú analýzu, Excel, kurzy týkajúce sa personalistiky, daní, či účtovníctva. Sú tam aj kurzy týkajúce sa bezpečnosti práce a v neposlednom rade sú tam jazykové kurzy angličtiny.

Ako dlho už ponúkate tento program?

V BTS2 Career Choice funguje prakticky od jej spustenia, kurzy začali v októbri 2018, jednou z podmienok totiž je, že človek tu musí byť aspoň rok zamestnaný. Zatiaľ týmito kurzami prešlo vyše 250 ľudí. Počas pandémie celá výuka fungovala iba online, ale zo spätnej väzby vieme, že vyslovene preferujú onsite výuku a kontakt s učiteľom. To ale značne korešponduje s tým, aký typ človeka nám na tie kurzy chodí. Že sú to častokrát starší ľudia, ktorí sa rozhodli boostnuť svoju kariéru alebo sú to mladí ľudia, ktorí majú záujem o nejaké špecifické vzdelávanie, ako web design a programovanie, kde sa preferuje priamy kontakt s učiteľom, ktorého sa môžeš priamo pýtať, alebo sleduješ čo robia kolegovia. Máme aj tú skúsenosť, že v rámci kurzov sa vytvorili partie ľudí, ktorí sa priatelia aj mimo práce, čiže je tam aj viditeľná socializačná hodnota.

Súčasný trend však smeruje skôr k online vzdelávaniu. Je to tak?

Áno, globálne sa i u nás preferuje presunúť tieto aktivity k poskytovateľom alebo do online priestoru.