Pracovný týždeň rozložený len do štyroch dní. Zamestnanci zmennej prevádzky v Amazone majú tri dni voľna a zaujímavé benefity

Pracovný týždeň rozložený len do štyroch dní. Zamestnanci zmennej prevádzky v Amazone majú tri dni voľna a zaujímavé benefity

Na nepružnosť pracovného času upozornil nedávny prieskum agentúry STEM/MARK realizovaný pre spoločnosť Amazon medzi zmenovými pracovníkmi na Slovensku a v Čechách. Medzi jeho hlavné zistenia patrí to, že možnosť flexibilnejšieho pracovného nastavenia a benefity rozhodujú o výbere zamestnávateľa. Kým 6 z 10 zamestnancov pracujúcich na zmeny má tradičný 5-dňový týždeň, Amazon ponúka plný pracovný úväzok s flexibilnejším 4-dňovým pracovným týždňom. Čo vyhľadávajú zamestnanci a čo ponúka Amazon?

Pracovný týždeň rozložený len do štyroch dní. Zamestnanci zmennej prevádzky v Amazone majú tri dni voľna a zaujímavé benefity

20/09/2023

4 dni v práci, 3 dni kde len chcete

Flexibilita na pracovisku nie je samozrejmosťou, aj keď určité prvky flexibilného pracovného nastavenia by sme vedeli nájsť u viacerých zamestnávateľov. Prieskum objektívne potvrdil, že zamestnanci si okrem platových podmienok či benefitov vyberajú budúcich zamestnávateľov aj podľa ponuky flexibilných úväzkov.

Spoločnosť Amazon napríklad ponúka svojim zamestnancom rôzne pracovné plány, ktoré im umožňujú prispôsobiť si úväzok podľa ich životného štýlu. Prieskum poukázal na to, že podľa preferencií a očakávaní respondentov ide o významný faktor spokojnosti. Zamestnanci Amazonu si môžu vybrať zo štyroch rôznych typov zmien s možnosťou kratších hodín. Zamestnanci, ktorí v Amazone pracujú štyri dni v týždni, majú tri dni voľna, aby sa mohli venovať svojej rodine, priateľom, či iným osobným aktivitám. Tento model sme zaviedli pri otvorení distribučného centra pred šiestimi rokmi a zamestnanci tento flexibilný spôsob práce veľmi oceňujú,“ uvádza Ján Komoš, HR manažér Amazonu v Seredi.

Preferencie respondentov a výsledky prieskumu vysvetlila Jana Špolcová, Client Service Manager zo spoločnosti STEM/MARK: „Práca na zmeny bola v minulosti spojená s množstvom pomerne prísnych pravidiel. V prípade logistiky a skladov ide často o manuálnu prácu, na ktorú sa pri nižších pozíciách  nevyžaduje odborná kvalifikácia. Výsledky nášho prieskumu ukázali, že najčastejšie sa na Slovensku pracuje na 8 a 12-hodinové zmeny, zvyčajne v 5-dňovom pracovnom týždni.“

Kde práca končí a osobný život začína

Práca je významnou súčasťou každodenného režimu a preto je potrebné hľadať rovnováhu a vlastný, vyhovujúci režim. Podľa výsledkov prieskumu firmy svojim zamestnancom ponúkajú najmä možnosti s 1 variantom alebo 2-3 varianty pracovných zmien.

„Niet žiadnych pochýb o výhodách flexibility práce. Predovšetkým flexibilita pracovného času je najžiadanejšou formou organizácie práce a zároveň zamestnávateľským benefitom. Treba poznamenať, že aktuálne je vnímaná ako zamestnanecký nárok. Nejde len o možnosť voliť si pracovné zmeny, ale mať čo najvyššiu osobnú flexibilitu pokiaľ ide o začiatok a koniec pracovného času. Prípadná nepružnosť zamestnávateľa v tejto oblasti, či neochota akceptovať individuálne očakávania zamestnancov/kýň môže byť dôvodom pre zmenu zamestnávateľa. Hlavným motívom zotrvávania v jednom zamestnaní je všetko komplexne -okrem dobrých pracovných podmienok v najširšom význame slova, cez dôstojnú mzdu a teda spokojnosť s finančným ohodnotením svojej práce, až po ľudské vzťahy na pracovisku. Ide teda o skutočnú možnosť zosúladiť, harmonizovať, vybalansovať svoj pracovný, rodinný a osobný život,“ vraví sociologička a výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová.

Niekedy je veľmi ťažké uvedomiť si, kde váš pracovný život končí a ten osobný začína. Väčšia flexibilita a viac možností nastaviť si úväzok má mnoho pozitívnych vplyvov ako si udržať balans a preto sa zamestnanci čoraz viac sústredia na vyhľadávanie zamestnávateľa, ktorý im to ponúkne.

Psychológ Michal Bača hovorí o dôležitosti pocitu výberu a možnosti naplánovať si časový rozvrh: „Možnosť voľby je kľúčovým parametrom duševného zdravia a je prirodzenou súčasťou ľudskej motivácie. Preto na ľudí pôsobí motivačne a uspokojujúco, ak si môžu vyberať z viacerých možností, ktoré im viac vyhovujú v ich konkrétnej životnej situácií. Spoločnosti, ktoré ponúkajú viac variant organizácie pracovného času, vedome vytvárajú motivačnejšie a zdravšie prostredie z pohľadu duševného zdravia. Z pohľadu zamestnanca je takáto možnosť voľby vnímaná ako ústretovosť voči individuálnym potrebám človeka – človek si môže vybrať také nastavenie, ktoré mu umožňuje napĺňať rôzne životné potreby napríklad týkajúce sa rodiny, starostlivosti o zdravie a fyzickú kondíciu, záľub alebo každodenného dochádzania za prácou. Možnosť voľby v organizácii pracovného času a zmysluplnosť práce sú kľúčovými faktormi podporujúcimi duševné zdravie a celkový wellbeing.“

Naplno, či čiastočne?

Z prieskumu vyplynulo, že 91 % respondentov pracujúcich na zmeny má prácu na plný úväzok. 6 % respondentov pracuje na väčší ako polovičný pracovný úväzok. Práca na plný úväzok je v Amazone na 38,68 hodín týždenne, či 37 a pol hodín, zatiaľ čo práca na skrátený úväzok je 30 alebo 29 hodín týždenne. To poskytuje 3 až 4 dni strávené mimo zamestnania.

Prácu na čiastočný úväzok ocenia napríklad matky, ktoré sa vracajú do práce po rodičovskej dovolenke, pracujúci študenti alebo ľudia v dôchodkovom veku, ktorí si prácou privyrábajú. „V Amazone ponúkame zamestnancom aj možnosť pracovať na skrátený úväzok. Zamestnanci so skráteným úväzkom majú rovnaké podmienky a benefity ako zamestnanci pracujúci na plný úväzok. Zamestnanci, ktorým sa zmení životná situácia, môžu požiadať o zmenu pracovného úväzku z plného na skrátený, alebo naopak,“ vysvetľuje Ján Komoš.

Osobnú skúsenosť s benefitom čiastočného úväzku má aj zamestnankyňa seredského Amazonu, pani Mária. Do Amazonu nastúpila po tri a pol ročnej dvojnásobnej materskej dovolenke a už pri uchádzaní sa o túto pozíciu ocenila, že spoločnosť vynaložila úsilie aby sa prispôsobila jej potrebám. Oceňuje, že Amazon si dlhodobo zakladá na flexibilite práce, teda aby mali dostatok voľného času na svoje aktivity ale aj na rodinný život. „Čo sa týka nástupného procesu, Amazon ho má z mojich doterajších skúseností najviac prepracovaný. Už len samotný „experience week“ bol pre mňa veľmi zaujímavým zážitkom, nadobudla som množstvo informácií o tom ako práca na hale funguje, ako fungujú procesy a zlepšilo to všeobecne moju orientáciu v danom priestore,“ vysvetľuje.

Aké benefity upútajú?

Prieskum tiež ukázal, že finančné ohodnotenie je najdôležitejším faktorom spokojnosti zamestnancov. Zamestnanci si však cenia aj finančné benefity, či dovolenku navyše. Medzi ďalšie obľúbené benefity patria finančné príspevky, dochádzkové bonusy a možnosť stravovania a nápojov priamo na mieste. Amazon svojim zamestnancom ponúka dotovanú dopravu do práce. „Dotovaná zvozová doprava do práce patrí medzi našimi zamestnancami k najobľúbenejším zamestnaneckým benefitom. Štandardne ich využíva približne 70 percent zamestnancov, najmä zo širšieho okolia Serede. Celkovo poskytujeme zamestnancom v Seredi dopravu do práce na zhruba 15 autobusových trasách," hovorí Ján Komoš, HR manažér Amazonu v Seredi.

Zamestnanci dostávajú konkurencieschopné platy a bohaté balíčky benefitov. Medzi ďalšie výhody patrí životné poistenie, príspevky na dôchodkové sporenie, 100 eurové poukážky distribuované dvakrát ročne, dotované stravovanie vo výške 1 eura, vzdelávací program Career Choice pokrývajúci až 95 % nákladov na vzdelávanie a Zamestnanecký asistenčný program, ktorý ponúka bezplatné poradenské služby pre zamestnancov a ich rodiny.

„Finančné ohodnotenie práce v prieskume respondenti označili na najdôležitejší benefit v zamestnaní. Spolu so mzdou pracovníci považujú za dôležité aj odmeny súvisiace s dobrou dochádzkou a príspevky na stravu a dopravu. Pracovníci rovnako uviedli finančné ohodnotenie a benefity ako najväčší zdroj spokojnosti s prácou a tiež ako najdôležitejší argument pre zmenu zamestnania,“ hovorí dátový analytik Martin Guzi zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI).

Výsledky prieskumu zdôrazňujú potrebu variability (možnosti zvoliť si z viacerých variantov) na podporu spokojnosti zamestnancov. Zamestnávatelia musia ponúkať benefity, ktoré zodpovedajú individuálnym potrebám a prioritám zamestnancov, nielen finančné odmeny. V dôsledku toho dal Amazon dobrý príklad tým, že zamestnancom ponúka väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o pracovné úväzky a benefity, čo podporuje zdravšie pracovné prostredie a podporuje celkovú pohodu zamestnancov.