Za bezpečnosť v Amazone zodpovedá každý jeden zamestnanec

Za bezpečnosť v Amazone zodpovedá každý jeden zamestnanec

Sereď – Počas bežného pracovného dňa si častokrát málokto uvedomí, že stačí chvíľková nepozornosť či nešťastná zhoda náhod, a môžeme ohroziť zdravie seba alebo svojho kolegu. A ak ide o fyzickú prácu a pracovisko s niekoľkými tisíckami zamestnancov, táto šanca je zrazu o dosť vyššia.

Za bezpečnosť v Amazone zodpovedá každý jeden zamestnanec

28/04/2022

Práve preto si každoročne v tento deň, venovaný Bezpečnosti a zdraviu pri práci pripomíname, aká dôležitá je hlavne prevencia a osvojenie si základných bezpečnostných pravidiel. Práve vďaka nim môžeme prípadnej nepríjemnej udalosti predísť. Svojich „strážnych anjelov“, ako by sa dal nazvať seredský Safety tím má aj spoločnosť Amazon, pre ktorú je dlhodobo práve bezpečnosť na pracovisku prioritou číslo jedna. O svojej práci nám porozprávali hneď traja z nich - Dušan Krupa, Jakub Krajčo a Gabriel Ivan.

 

Bezpečnosť troch tisícok zamestnancov v Seredi kontrolujú dokopy šiesti Safety koordinátori, štyria WHS špecialisti, dvaja full-time Safety ambasádori a Safety ambasádori – zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť, zdravotník a ich manažér. Starajú sa o celkovú bezpečnosť haly BTS2, požiarnu ochranu, vyšetrovanie pracovných úrazov, školenie BOZP, bezpečnostné audity a kontroly či implementáciu európskych bezpečnostných smerníc a procedúr, aby sa incidenty, ktoré sa stali v inej prevádzke nestali u nich. Pri tzv. network alertoch riešia správne a nápravné akcie.

 

Veľké úrazy sa nám našťastie vyhýbajú

Zranenia na pracovisku sa v zásade rozdeľujú do štyroch skupín, podľa písmen abecedy. A – predstavujú tie fatálne, B – seriózne a závažné zranenia akou je napríklad zlomenina, C – sú registrované úrazy, kde práceneschopnosť presiahne viac ako tri dni a D – tzv. evidované úrazy, kde práceneschopnosť trvá menej ako tri dni. Za minulý rok bola v BTS2 našťastie len jedna zlomenina. Aj to vďaka prísnym bezpečnostným opatreniam. „Najčastejšie formy incidentov s ú u nás podľa nedávnej analýzy natiahnutia svalov, bolesti v chrbte a rukách alebo v zápästí,“ vyratúva Gabriel Ivan.

Veľkou skúškou uplynulého obdobia bola pandémia COVID – 19. Amazon počas nej aplikoval vyše 150 procesných zmien a bezpečnostných opatrení. „Väčšina amazonskej legislatívy je prísnejšia než tá slovenská, takže sme boli naozaj bezpečným pracoviskom,“ vysvetľuje Dušan Krupa. Zaviedli sme mnohé technologické opatrenia, ako napríklad softvér, ktorý rozpoznával dvojmetrovú vzdialenosť a vizuálne a zvukovo na to upozornil,“ dopĺňa ho Jakub Krajčo. „Podľa môjho názoru bolo skvelo zvládnuté to, že sme sa dokázali prispôsobiť zo dňa na deň. Vytvorili sme doslova celkovú maticu bezpečnostných opatrení a postupov,“ hovorí Gabriel Ivan. Úrovňou kontroly boli dokonca fascinované aj priebežné návštevy či úradné kontroly.

Občasnou prekážkou je slovenská nátura

Stáva sa, že nový zamestnanec vníma sprvoti počet opatrení ako niečo obmedzujúce. „Je trošku takým paradoxom práce bezpečáka, že je to on, kto musí hovoriť ľuďom, aby boli v bezpečí,“ opisuje Jakub Krajčo. Dopĺňa ho Gabriel Ivan: „Je to taká črta slovenskej nátury a možno aj slovenských firmiem, kde bezpečnosť nebola vždy na prvom mieste. My sa snažíme, aby nám zamestnanci sami dali vedieť ak vidia nejaký problém, snažíme sa vytvoriť bezpečnostnú kultúru od prvého dňa, aby sme zabránili prípadným problémom. Chceme aby zdraví do práce prišli, a naopak, aby z nej zdraví odišli ku svojej rodine.“ So zamestnancami neustále vedú dialóg a pýtajú sa ich na ich názory. „U nás je veľmi podstatná prevencia, čo sa niekedy môže zdať prehnané. Ale keď to podložíme dátami, štatistika nepustí a je to naozaj potrebné,“ uzatvára Jakub Krajčo.

V nákupných centrách otáčame paleťáky

Ako to už pri sústredenej práci býva, niekedy ovplyvní aj bežný život. Profesionálnu deformáciu s úsmevom potvrdzujú všetci traja, každý svojím spôsobom. „Počas pandémie sa mi stávalo, že som všade nosil respirátor, dokonca aj doma. Doslova som ho nedal dole z tváre,“ hovorí Dušan. „Takisto si na sebe všímam pedantnosť. Latka bezpečnosti je u nás tak vysoká, že sa mi to doslova dostalo do krvi.“
Zdvihnuté obočie si od manželky zase vyslúžil Jakub. „Cez víkend som išiel s rodinou na chatu a hneď po príchode, ešte s taškami v rukách som ako prvú vec skontroloval tlak v hasičáku,“ smeje sa. Gabriel sa zase spolu s niektorými kolegami stal „obeťou“ jedného z tzv. Operation safety rules, ktoré platia plošne v každom Amazone. „Jedno z týchto pravidiel hovorí o paletovom vozíku, ktorý keď sa nepoužíva, musí byť zasunutý pod paletou a rukoväť má byť otočená o 90 stupňov, tak aby sa nehýbal. Viem však o viacerých kolegoch, a to nielen zo Safety ale aj z procesu, ktorí chodili po rôznych obchodoch a otáčali nezaistené paleťáky.“