Spoločnosť Amazon opäť zapojila zamestnancov do čistenia Serede v rámci aktivít ku Dňu Zeme. Záujem o ochranu životného prostredia je súčasťou väčšieho plánu

Spoločnosť Amazon opäť zapojila zamestnancov do čistenia Serede v rámci aktivít ku Dňu Zeme. Záujem o ochranu životného prostredia je súčasťou väčšieho plánu

Logistické centrum Amazon v Seredi sa pravidelne zapája do dobročinných akcií, spomedzi ktorých môžeme spomenúť napríklad pomoc humanitárnym organizáciám či pomoc zamestnancov pri seredskom Smeťobraní. Tentokrát v rámci aktivít ku Dňu Zeme zapojil Amazon svojich zamestnancov do čistenia Serede.

Spoločnosť Amazon opäť zapojila zamestnancov do čistenia Serede v rámci aktivít ku Dňu Zeme. Záujem o ochranu životného prostredia je súčasťou väčšieho plánu

06/05/2022

Zamestnanci Amazonu sa zapojili do aktivít ku Dňu Zeme

Seredské logistické centrum sa aj v tomto roku zapojilo do aktivít ku Dňu Zeme. Vyše štyridsať zamestnancov čistilo od odpadu lokality mesta a revitalizovalo lavičky jeho parkov. „Prínos upratovania vidím najmä vo vyčistení priestoru, aby sa odpadky ďalej neroznášali,“ opísala Eva Šmátralová pracujúca na oddelení, z ktorého skontrolovaná elektronika putuje aj späť do predaja.

„Skvelé počasie a vedomie, že ide o verejne prospešnú činnosť vnímali ľudia navyše ako relax,“ doplnil Matej Božik, koordinátor bezpečnosti v Amazone, ktorý natieral ochranným olejom lavičky v malom parku.

Záujem o ochranu zdrojov a životného prostredia je v DNA seredského Amazonu

„Zapájanie zamestnancov do čistenia a zveľaďovania verejného priestoru v našom okolí považujeme za dôležitú súčasť firemnej kultúry. Je to zároveň jeden zo spôsobov, ktorým chceme prispieť k zdravému životnému prostrediu,“ priblížil Miloš Jasenčak, generálny manažér centra Amazonu v Seredi.

Zapájanie zamestnancov z prevádzky do environmentálnych aktivít je súčasťou väčšieho plánu. Ako vysvetlil Miloš Jasenčak, Amazon pracuje na stlačení uhlíkovej stopy na nulu do roku 2040 vo svojich centrách a kancelárskych budovách po celom svete.

 

MESTOZAUJÍMAVOSTI

KATKA K.

 

6. MÁJA 2022

Spoločnosť Amazon opäť zapojila zamestnancov do čistenia Serede v rámci aktivít ku Dňu Zeme. Záujem o ochranu životného prostredia je súčasťou väčšieho plánu

 

Zdroj: Amazon

Logistické centrum Amazon v Seredi sa pravidelne zapája do dobročinných akcií, spomedzi ktorých môžeme spomenúť napríklad pomoc humanitárnym organizáciám či pomoc zamestnancov pri seredskom Smeťobraní.

Tentokrát v rámci aktivít ku Dňu Zeme zapojil Amazon svojich zamestnancov do čistenia Serede.

Zamestnanci Amazonu sa zapojili do aktivít ku Dňu Zeme

Seredské logistické centrum sa aj v tomto roku zapojilo do aktivít ku Dňu Zeme. Vyše štyridsať zamestnancov čistilo od odpadu lokality mesta a revitalizovalo lavičky jeho parkov. „Prínos upratovania vidím najmä vo vyčistení priestoru, aby sa odpadky ďalej neroznášali,“ opísala Eva Šmátralová pracujúca na oddelení, z ktorého skontrolovaná elektronika putuje aj späť do predaja.

„Skvelé počasie a vedomie, že ide o verejne prospešnú činnosť vnímali ľudia navyše ako relax,“ doplnil Matej Božik, koordinátor bezpečnosti v Amazone, ktorý natieral ochranným olejom lavičky v malom parku.

Záujem o ochranu zdrojov a životného prostredia je v DNA seredského Amazonu

„Zapájanie zamestnancov do čistenia a zveľaďovania verejného priestoru v našom okolí považujeme za dôležitú súčasť firemnej kultúry. Je to zároveň jeden zo spôsobov, ktorým chceme prispieť k zdravému životnému prostrediu,“ priblížil Miloš Jasenčak, generálny manažér centra Amazonu v Seredi.

Zapájanie zamestnancov z prevádzky do environmentálnych aktivít je súčasťou väčšieho plánu. Ako vysvetlil Miloš Jasenčak, Amazon pracuje na stlačení uhlíkovej stopy na nulu do roku 2040 vo svojich centrách a kancelárskych budovách po celom svete.

Odporúčame

Vinohradnícky a vinársky spolok v Šintave otvára expozíciu venovanú vinárstvu. Súčasťou vernisáže bude aj ochutnávka vín

„Aj našu prevádzku kormidlujeme smerom k efektívnemu narábaniu so zdrojmi. Vždy hľadáme a vylepšujeme spôsoby, ako pracovať efektívne a zároveň šetrne k prírode. V centre pravidelne zavádzame nové nápady a postupy, ktoré majú tento cieľ. Nejeden z nich nám navrhnú práve naši zamestnanci,“ opísal generálny manažér.

Centrum v Seredi spracováva vrátený tovar od zákazníkov, ktorý dokáže buď distribuovať ďalej, recyklovať alebo ho daruje na druhý účel charitatívnym organizáciám.

Spoločnosť Amazon sa spolu s ďalšími 313 firmami na celom svete zaviazala ku Klimatickému záväzku (The Climate Pledge). Ide o plán zamedziť produkciu uhlíkovej stopy na nulu, vyvíjať a podporovať technológie budúcnosti, ktoré sú udržateľné. Klimatický záväzok má navyše za cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu o celé desaťročie skôr než Parížska dohoda o zmene klímy.