Mojím snom je objaviť potopenú rímsku loď

Mojím snom je objaviť potopenú rímsku loď

Mnohí zo zamestnancov Amazonu v Seredi majú netypické záujmy alebo zaujímavé hobby. Málokto sa ale zrejme venuje tak nevšednej oblasti ako pán Róbert Daňo. Archeológia pod vodou ho baví vyše šesť rokov a priniesla už aj zaujímavé výsledky. Aké je to tráviť pracovný týždeň vo vodách Amazonu a chvíle voľna vo Váhu či Dunaji?

Príbeh zamestnanca - apríl 2022

27/04/2022

Róbert Daňo v seredskom Amazone začal pracovať tesne pred pandémiou v novembri 2019 na pozícii procesora. Predtým sa roky venoval pamiatkovej obnove a príprave projektov s tým súvisiacich a vášeň pre túto oblasť mu zostala doteraz. ,,Práca v Amazone je v tomto porovnaní mimoriadne ukľudňujúca, lebo potápanie sa v riekach je dosť adrenalínový šport. Nevidíte poriadne kde ste a pracujete v prúde, ktorý má 30-40 kilometrov za hodinu, čo spôsobuje, že sa cítite ako červík na rybárskom háčiku,“ vysvetľuje s nadsádzkou pán Róbert. S úsmevom hovorí, že jeho manželka, ktorá pracuje v Slovenskej akadémii vied s kolegyňou založila „podvodnú archeológiu“, čiže hľadanie pamiatok, ktoré nám boli ukryté. On je ako člen tímu na pozícii technického potápača.

Tak ako v Amazone, aj táto práca je o tímovosti

Tím má dva projekty. Jeden sa venuje toku Váhu v úseku medzi Hlohovcom a Šaľou s ťažiskom na Sereď a ide o vyhľadávanie, dokumentáciu a výskum všetkých stavieb, ktoré súviseli s riekou – ako napríklad mostné stavby, ktoré sú napríklad v seredskej oblasti doložené od 12. storočia. Existovali však iba v písomných dokumentoch a nikto ich nikdy nevidel. Podľa slov Róberta Daňa začínali s úvahou koľko toho asi bude, ale nakoniec „sme sami zostali s otvorenými očami pozerať, koľko toho ostalo,“ dodáva.

Druhou je oblasť Dunaja v obci Iža, kde chceli vedieť ako prebiehala komunikácia medzi pevnosťou a hraničnou oblasťou vtedajšej Rímskej ríše. Začali preto hľadať zvyšky riečneho rímskeho prístavu na slovenskej strane Dunaja, ktoré sa podarilo nájsť minulý rok v lete. „Dosiaľ bolo odhalených 5 pilierov, ktoré sa veľmi nelíšia od známych rímskych mostov. Je to prvý most nájdený na hranici rímskeho impéria, nález minimálne európskeho významu,“ hovorí hrdo. Nezabúda však dodať, že v pestovaní tohto hobby mu napomáha aj zmenová prevádzka v Amazone a možnosť narábať tak so svojou pracovnou dobou.

Ako teda vyzerá podvodný archeologický výskum?

Základom je využitie sonarovej techniky, ktorou sa sníma dno. Tieto výsledky následne konzultujú geofyzici s archeológmi. „Ponoriť sa do mora a ponoriť sa do riečnej vody je strašný rozdiel. V mori je voda viac-menej stojatá, rieka je tečúca, a je to ako keby ste stáli počas splachovania v splachovacom záchode. Výhľad v mori je skoro ako na súši, rieka je ako ponor do kapučína, v ktorom sa snažíte niečo vidieť. Pri ponoroch je niekedy viditeľnosť len 30 – 40 centimetrov,“ odhaľuje realitu svojej záľuby pán Robert. O ponory sa starajú dobrovoľní potápači ako napríklad profesionálny hasič-záchranár alebo potápači z poriečnej polície policajného zboru. Na jedného potápača pripadajú štyria až piati ľudia, ktorí ho istia na súši alebo lodi.

Niekedy táto práca prináša aj predčasné nadšenie alebo úsmevné príhody. „Už sa nám stalo, že sme odoberali vzorky driev, ktoré sa posielajú dendrológom, ktorí na základe letokruhov vedia zaradiť obdobie, kedy bol strom odpílený a na základe toho aj obdobie, kedy ho stavebne použili. Pamätám si, ako skrotili naše nadšenie z jedného nálezu, keďže v skutočnosti šlo o 30 rokov staré rybárske mólo,“ spomína si pán Róbert. Vzápätí ale dodáva, že aj negatívny výsledok je výsledok, pretože vás posunie niekam ďalej. „Kolegovi sa tiež stalo, že sa pred ním v hĺbke asi metra  a pol objavila chladnička, čo len poukazuje na to, akí nezodpovední sme v narábaní s odpadom. Ale môže vás minúť aj odlomený konár a vtedy už môže ísť aj o ohrozenie zdravia“, poukazuje na úskalia svojej vášne. A má nejakú métu, ktorú by chcel v tejto oblasti dosiahnuť? „Rád by som našiel potopenú rímsku loď - ideálne s nejakým zaujímavým nákladom,“ uzatvára Róbert Daňo.