Ministerstvo zdravotníctva obdržalo od Amazonu počas pandémie dar

Ministerstvo zdravotníctva obdržalo od Amazonu počas pandémie dar

Amazon daroval RÚVZ 40 notebookov

Ministerstvo zdravotníctva obdržalo od Amazonu počas pandémie dar

20/12/2021

,,Ministerstvo zdravotníctva SR sa chce aj touto cestou poďakovať firme Amazon, ktorá darovala regionálnym úradom verejného zdravotníctva 40 notebookov – ich distribúcia na jednotlivé úrady už prebieha.

Táto technika bude nápomocná v práci vojakov z  Ozbrojených síl SR, ktorí vypomáhajú zamestnancom úradov verejného zdravotníctva najmä pri trasovaní, teda vyhľadávaní kontaktov pozitívne testovaných. Špeciálne v čase, kedy nastupuje variant omikron,  sa môžu tieto vyhľadávania stať kľúčovými v zamedzovaní nekontrolovaného šírenia tohto nového variantu koronavírusu v našej krajine.  Štátny tajomník MZ SR Kamil Száz: „V ťažkých časoch, ktoré teraz, bohužiaľ, s pandémiou prežívame, je dôležitá spolupatričnosť. Aj preto tento dar od súkromnej firmy považujeme za príklad takejto spolupatričnosti a ďakujeme za neho."

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)