Amazon venuje na Slovensku 500 tisíc eur humanitárnym organizáciám na podporu tých, ktorí sú postihnutí krízou COVID-19.

Amazon venuje na Slovensku 500 tisíc eur humanitárnym organizáciám na podporu tých, ktorí sú postihnutí krízou COVID-19.

Dar je súčasťou širšieho prebiehajúceho úsilia Amazonu podporiť svojich zákazníkov, zamestnancov aj komunity.

31/03/2020 | Sereď

Dar je súčasťou širšieho prebiehajúceho úsilia Amazonu podporiť svojich zákazníkov, zamestnancov aj komunity.

Spoločnosť Amazon dnes vyčlenila 500 tisíc eur na podporu tých, ktorí sú na Slovensku najviac postihnutí krízou COVID-19. Podpora zahŕňa dar v hodnote 350 tisíc eur Slovenskému Červenému krížu a 150 tisíc eur je určených na podporu miestnych organizácií v komunitách, v ktorých zamestnanci spoločnosti žijú a pracujú.

Najväčšia čiastka z pol milióna eur smeruje na podporu Slovenského Červeného kríža, ktorý vyvíja svoju činnosť vo všetkých regiónoch Slovenska. “Chceli by sme sa poďakovať spoločnosti Amazon za výraznú podporu činnosti Slovenského Červeného kríža práve počas pandémie koronavírusu COVID-19”, hovorí Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža. “Umožňuje nám to účinnejšie postarať sa a zároveň pomôcť tým, ktorí nás v týchto neľahkých časoch najviac potrebujú. Ďakujeme. Spolu pomôžeme.”

Pomoc v hodnote 120 tisíc eur poputuje občianskej iniciatíve Kto pomôže Slovensku, ktorá funguje aj vďaka podpore partnerov, ktorí poskytujú svoje znalosti, kontakty, čas alebo ako v prípade spoločnosti Amazon, peniaze. „Naša iniciatíva vznikla ako reakcia na pandémiu koronavírusu s cieľom poskytnúť našim lekárom, sestrám a inému personálu v nemocniciach, zdravotných strediskách či DSS ochranné pomôcky ako rukavice, obleky, rúška, respirátory, okuliare či dezinfekciu“, hovorí Zuzana Suchová, ktorá v iniciatíve zastrešuje fundraising, marketing a PR. „Vďaka štedrému daru od spoločnosti Amazon budeme schopní zastrešiť viac dopytov z týchto zariadení.“

Finančná pomoc v hodnote 20 tisíc eur je určená priamo mestu Sereď, kde logistické centrum spoločnosti sídli. Amazon sa správa ako dobrý sused a záleží mu na komunite, v ktorej pôsobí. Preto mestu venujú finančnú pomoc, ktorá bude použitá na okamžité výdavky spojené so šírením choroby COVID-19 v najohrozenejšej skupine seniorov. „V tomto zložitom období je veľmi dôležité, aby sa ľudia a firmy spojili v mene dobra a pomáhali tým, ktorí to potrebujú najviac. Každá pomoc od firiem ako je Amazon je dôležitou súčasťou spoločného úsilia v boji proti koronavírusu. Vážim si tento prejav ľudskosti a za podporu pre našich seniorov Amazonu úprimne ďakujem," hovorí Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď.

„Sme si plne vedomí negatívnych dopadov pandémie na spoločnosť. Ako zamestnávateľ a investor v týchto ťažkých časoch chceme podporovať miestne komunity v okolí našich logistických centier,“ hovorí Blanka Fijołek, PR & Community manažérka pre Amazon v regióne centrálnej a východnej Európy.

Amazon tiež nedávno spustil AWS - Amazon Web Services – iniciatívu na podporu výskumu a vývoja diagnostiky, ktorá spočíva v rýchlej a presnej detekcii a testovaní na ochorenie COVID-19 – pretože lepšia diagnostika pomôže urýchliť liečbu, zamedziť ďalšiemu šíreniu a časom tak skrátiť priebeh tejto epidémie. Program vznikol na podporu ľudí, ktorí pracujú na rýchlejšom uvedení lepších a presnejších diagnostických riešení na trh a na podporu lepšej spolupráce medzi organizáciami, ktoré sa zaoberajú podobnými problémami. V rámci toho sa Amazon zaviazal k počiatočnej investícii vo výške 20 miliónov dolárov na výskum diagnostiky, inovácií a vývoja, s cieľom urýchliť naše kolektívne porozumenie a detekciu ochorenia COVID-19 a na vývoj ďalších inovatívnych diagnostických riešení na zmiernenie budúceho výskytu infekčných ochorení.

Viac informácií o tom, čo spoločnosť Amazon robí na podporu osôb postihnutých touto krízou, nájdete tu.