Aby boli aj nezvyčajné Vianoce tradične krásne, Amazon rozdáva radosť

Aby boli aj nezvyčajné Vianoce tradične krásne, Amazon rozdáva radosť

Bratislava, 21. decembra 2020 - Amazon venoval peňažný dar a Amazon Kindle tablety občianskemu združeniu ČERVENÝ NOS Clowndoctors, peňažný dar Organizácii muskulárnych dystrofikov a vyše 260 vianočných balíčkov pre seniorov v Seredi a v Trnave, aby vyčaril ľuďom úsmev aj v týchto náročných časoch.

21/12/2020

Vianočné sviatky, dni plné pokoja, lásky a radosti sú tu zas. Za najobľúbenejší čas roka ho nominujú často nielen deti, ale aj dospelí. Je to čas, keď na uliciach a v domácnostiach žiari vianočná výzdoba, hrajú vianočné koledy, rozvoniavajú medovníky, ľudia sa obdarúvajú a za sviatočný stôl si sadá celá rodina. Avšak tomu, aby sa tento idylický obraz stal realitou, mnohým bránia práve vážne zdravotné problémy alebo samota.

Amazon sa preto rozhodol darovať 5,000 € občianskemu združeniu ČERVENÝ NOS
Clowndoctors, ktoré na Slovensku združuje vyše 60 profesionálnych zdravotných klaunov a
klauniek, ktorých poslaním je priniesť  radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, hlavne chorým deťom, aby tým podporili ich psychickú pohodu a prispievali k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu, prostredníctvom návštev v nemocniciach, liečebných zariadeniach, ale aj v domácnostiach. Zároveň Amazon daroval 35 tabletov seniorským zariadeniam, ktoré ich budú využívať aj na online videohovory medzi seniormi a zdravotnými klaunmi.

„Vďaka podpore Amazonu vieme v mesiaci december uskutočniť až 32 návštev malých
pacientov v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline aj Košiciach. Počas roka pravidelne
navštevujeme aj zariadenia pre seniorov po celom Slovensku, čo však momentálne,
vzhľadom na opatrenia nie je možné. Darované tablety od Amazonu sú darčekom, ktorý seniorom umožní stretnutia so zdravotnými klaunmi v online priestore. Verím, že ich aspoň takáto forma kontaktu s klaunmi poteší a pomôže zahnať ich pocit osamelosti,“
hovorí Zuzana Ambro, výkonná riaditeľka ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Zamestnanci Amazonu proaktívne myslia na pomoc druhým a pravidelne prinášajú nápady, komu a akým spôsobom je možné pomôcť. Ďalších 5,000 € venuje Amazon práve na podnet svojich zamestnancov Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR, ktorá je zameraná na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu, pričom zvýšenú pozornosť venuje osobám postihnutým neuromuskulárnymi ochoreniami a ich rodinným príslušníkom a pomocníkom.

,,Sme nesmierne šťastní, že sa Amazon rozhodol obdarovať naše občianske združenie. Podpora v týchto ťažkých časoch je ešte cennejšia, než inokedy a veľmi si ju vážime,“ povedala Andrea Madunová, predsedníčka Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR. Finančný dar im poslúži na úhradu záverečných nákladov súvisiacich s rekonštrukciou priestorov, v ktorých bude organizácia od januára 2021 poskytovať svoje služby. „Presťahovaním sa do lacnejších a väčších priestorov ušetríme až 15 tisíc eur ročne. Premeníme ich na viac osvety o nervovosvalových ochoreniach, poskytneme ešte viac poradenstiev, nájdeme viac osobných asistentov. Okrem toho získame priestor vhodný na realizáciu workshopov, seminárov a školení a budeme mať skladové priestory pre požičovňu kompenzačných pomôcok,“ vysvetlila pani Madunová.

Amazon sa rozhodol potešiť aj seniorov v Seredi – pre všetkých klientov Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb pre dospelých pripravil vianočné balíčky plné prekvapení. Balíčky pozostávali z ponožiek, šálu a hrnčeka. Zároveň boli seniori obdarovaní aj nitrilovými rukavicami a vianočnými pozdravmi od detí z detského domova v Seredi a deťmi zamestnancov logistického centra Amazonu. Zariadenie pre seniorov v Trnave prekvapil Amazon takisto vianočnými balíkmi, rukavicami aj pozdravmi od detí.

„Sme veľmi radi, že napriek súčasnej náročnej situácii vieme naďalej pomáhať a prinášať radosť tým, ktorí to najviac potrebujú. Vianoce sú o spolupatričnosti a naša radosť je o to väčšia, keď sa o ňu môžeme deliť,“ hovorí Radek Stegbauer, generálny manažér Amazon pre Slovensko.

O spoločnosti Amazon:

•    Amazon je lídrom v oblasti technológií a inovácií. Prevádzkuje najväčšiu e-commerce platformu, ktorá umožňuje podnikateľom predávať svoj tovar do celého sveta.

•    Činnosť Amazonu stojí na štyroch základných pilieroch: orientuje sa na zákazníkov, nie na konkurenciu, investuje do rozvoja technologických inovácií, plánuje v dlhodobom horizonte a zameriava sa na funkčnú a prevádzkovú dokonalosť.

•    Medzi globálne využívané produkty a služby sa radí Amazon Prime, Amazon Music, Fulfillment by Amazon, AWS, čítačky Kindle, telefón a tablety Fire, Fire TV alebo Amazon Echo. Amazon je tiež priekopníkom recenzií od zákazníkov, personalizovaných odporúčaní a funkcie 1-Click shopping.

•    Projektom Kindlotéka podporuje Amazon záujem o čítanie kníh naprieč generáciami. Tlačené knihy ako aj elektronické čítačky Kindle umiestňuje do škôl, detských domovov i verejných knižníc.

•    Spoločnosť Amazon zamestnáva na Slovensku viac ako 3 000 zamestnancov na plný úväzok.

 

Novinky zo sveta Amazonu nájdete na sociálnych sieťach Twitter, Instagram a na press portáli spoločnosti.