Činnosť Amazonu s cieľom pomôcť zákazníkom a zamestnancom postihnutým COVID-19: navýšenie mzdy pre zamestnancov až do konca mája

Činnosť Amazonu s cieľom pomôcť zákazníkom a zamestnancom postihnutým COVID-19: navýšenie mzdy pre zamestnancov až do konca mája

Sumár opatrení, ktoré prijala spoločnosť Amazon, aby obmedzila šírenie koronavírusu a pritom podporovala tých, ktorých už COVID-19 priamo či nepriamo ovplyvnil

29/04/2020 | Sereď

Ako globálna spoločnosť pozorne sledujeme vplyv ochorenia COVID-19. Okrem ľudí priamo postihnutých touto chorobou je mnoho ďalších ovplyvnených nepriamo. Musia sa vysporiadať so zmenami vo svojom pracovnom, školskom a komunitnom prostredí. Tu je niekoľko spôsobov, ako Amazon v tomto ťažkom období podporuje zákazníkov, komunity a zamestnancov.

Slúžime našim zákazníkom

Sme presvedčení, že naša úloha slúžiť zákazníkom a komunite je počas tohto obdobia zásadná a chceme zabezpečiť, aby ľudia mohli získať veci, ktoré potrebujú vtedy, keď ich potrebujú. Ako sa COVID-19 rozširuje, zaznamenali sme nárast počtu ľudí nakupujúcich online, čo má vplyv na naše zákaznícke služby.  Z krátkodobého hľadiska sme sa preto rozhodli dočasne uprednostniť domáce spotrebiče, zdravotnícke potreby a iné vysoko dopytované výrobky prichádzajúce do našich logistických centier, aby sme mohli rýchlejšie prijímať a doplňovať zásoby a odosielať tieto produkty zákazníkom. Neustále pracujeme s našimi partnerskými predajcami, aby sme zaistili dostupnosť týchto nevyhnutných produktov a pokračujeme v zvyšovaní dodatočnej kapacity s cieľom splniť objednávky našich zákazníkov.

Takisto pracujeme na tom, aby počas tejto pandémie nikto umelo nezvyšoval ceny za produkty základnej potreby a v súlade s našou dlhodobou politikou sme zablokovali alebo odstránili desiatky tisíc položiek. Aktívne sledujeme náš obchod a odstraňujeme ponuky, ktoré porušujú naše pravidlá.

Posilnenie postavenia našich zákazníkov

Okrem toho, že slúžime našim maloobchodným zákazníkom, zabezpečujeme, aby zákazníci služby Amazon Web Services (AWS) disponovali nástrojmi a podporou, ktorú potrebujú na bezpečné a efektívne napredovanie svojich firiem a organizácií.

AWS spolupracuje s organizáciami verejného zdravotníctva, vládnymi agentúrami a podnikmi na celom svete, aby podporil ich úsilie vyplývajúce z odstredivo sa šíriaceho efektu COVID-19. To zahŕňa poskytovanie technickej podpory pre zákazníkov v najviac postihnutých regiónoch a kreditov AWS, ktoré pomáhajú pokryť náklady a zároveň umožňujú organizáciám rýchlu reakciu a škálovanie svojich nástrojov a infraštruktúry tak, aby udržali biznisy v chode a urýchlili výskumné projekty COVID-19. Ďalšie podrobnosti budú zdieľané v nasledujúcich dňoch.

Amazoňákov a ostatných, ktorí pracujú z domu podporujeme službami AWS, vrátane virtuálnych cloudových pracovných plôch, online videokonferencií bez frustrácie a bezpečného ukladania obsahu a spolupráce. AWS tiež poskytuje služby mnohým zdravotníckym a biologickým spoločnostiam, ktoré pracujú na výskume, diagnostike, liečbe a štúdii vakcín, aby sme urýchlili naše kolektívne porozumenie ochoreniu COVID-19.

Starostlivosť o našich zamestnancov

Vzhľadom na prebiehajúci medzinárodný vývoj ochorenia COVID-19 odporúčame, aby všetci globálni zamestnanci pracujúci na úlohách, ktoré je možné vykonávať z domu, tak urobili až do konca marca. Každý tím je jedinečný a nie všetky pracovné úlohy je možné vykonávať z domu. Zamestnanci a partneri, ktorých práca si vyžaduje fyzickú prítomnosť na pracovisku, majú prístup k všetkým svojim zvyčajným plateným a neplateným voľnočasovým benefitom.

Všetci zamestnanci Amazonu, ktorým bol diagnostikovaný COVID-19 alebo boli umiestnení do karantény, budú mať preplatený čas až do obdobia dvoch týždňov. Táto dodatočná mzda počas neprítomnosti v práci má zabezpečiť zamestnancom čas, ktorý potrebujú na rekonvalescenciu, a to bez obáv zo straty príjmu. Toto je nad rámec neobmedzeného neplateného voľna, o ktoré si môžu požiadať všetci na hodinu platení zamestnanci do konca marca. Prečítajte si viac.

Založili sme Amazon Relief Fund s počiatočným príspevkom vo výške 25 miliónov dolárov, zameraný na podporu našich nezávislých partnerov poskytujúcich doručovacie služby a ich vodičov, účastníkov Amazon Flex a sezónnych zamestnancov, ktorí sú v tomto ťažkom období v núdzi. Všetkým týmto skupinám ponúkneme možnosť požiadať o granty, ktoré sú vo výške približne dvoch týždenných výplat, ak im je diagnostikovaný COVID-19, alebo sú umiestnení do karantény. V budúcnosti bude tento fond podporovať našich zamestnancov a dodávateľov, ktorí po celom svete čelia finančným ťažkostiam v dôsledku iných vymedzených udalostí, ako sú prírodné katastrofy, federálne vyhlásené núdzové situácie alebo nepredvídané osobné ťažkosti. Uchádzači môžu požiadať a získať osobný grant z fondu v rozsahu od 400 USD do 5 000 USD na osobu.

Pozastavili sme program verejných prehliadok logistických centier, zrušili veľké podujatia a väčšinu našich pracovných pohovorov sme premiestnili do virtuálneho priestoru, namiesto osobných rozhovorov, ktoré si často vyžadujú cestovanie. Zároveň sme celkovo rozšírili čistenie všetkých zariadení vrátane pravidelnej dezinfekcie všetkých kľučiek dverí, schodiskových zábradlí, tlačidiel výťahov, skriniek a dotykových obrazoviek.

Na našich pracoviskách po celom svete sme zaviedli sériu preventívnych zdravotných a hygienických opatrení pre zamestnancov a dodávateľov. Tieto opatrenia aktuálne zahŕňajú:

 • Zvýšenie frekvencie a intenzity čistenia na všetkých pracoviskách, vrátane pravidelnej dezinfekcie všetkých kľučiek dverí, schodiskových zábradlí, tlačidiel výťahu, skriniek a dotykových obrazoviek.
 • Pred vstupom do budovy meriame všetkým osobám (zamestnancom, dodavateľom, a pod) bezdotykovo teplotu.
 • Plošne poskytujeme ochranné pracovné pomôcky (rúšky, rukavice) všetkým zamestnancom/dodávateľom.
 • Úpravu našej činnosti tak, aby sme v našich budovách zabezpečili rozostup medzi ľuďmi vrátane:
  • zrušenia stand-up stretnutí počas pracovných zmien - všetky dôležité informácie sa budú zdieľať prostredníctvom tabúľ v blízkosti hlavných priestorov a prostredníctvom rozhovorov s manažérmi alebo členmi HR tímu.
  • rozmiestnenia stoličiek a zväčšenia vzdialenosti medzi stolmi v oddychových miestnostiach.
  • rozvrhnutia začiatkov pracovných zmien a časov prestávok tak, aby sme podporili rozostup medzi ľuďmi.
  • pozastavenie výstupného skríningu do odvolania, aby sme odľahčili prechod cez hlavné vchody.
  • posilnili sme počet autobusov, aby sme podporili dostatočné rozostupy medzi cestujúcimi ľuďmi.
 • Dočasne sme povolili použitie mobilných telefónov pre tých, ktorí potrebujú byť v kontakte so svojimi rodinami alebo poskytovateľmi starostlivosti o deti.
 • Školenie sa uskutoční v malých formátoch a s pomocou školiacich nástrojov v aplikácii a ďalšieho vybavenia.
 • Zvýšili sme frekvenciu a intenzitu čistenia na všetkých pracoviskách.
 • Požiadali sme zamestnancov, aby zostali doma a vyhľadali lekársku pomoc, ak sa necítia dobre a zároveň sme upravili našu politiku dochádzky tak, aby to podporovala.
 • Požiadali sme zamestnancov, aby si na začiatku a na konci každej zmeny vydezinfikovali a vyčistili svoje pracovné stanice a vozidlá dezinfekčnými/čistiacimi utierkami.
 • Požiadali sme zamestnancov, aby odložili cestovanie, ktoré nie je nevyhnutné.
 • Pre väčšinu kandidátov na našich zamestnancov sme osobné pohovory zmenili na videorozhovory.
 • Komunikovali sme zamestnancom, že každý si musí často umývať ruky mydlom a vodou, a to najmenej po dobu 20 sekúnd, najmä po návrate z toalety; pred jedlom; a po smrkaní, kašľaní alebo kýchaní. Ak nie sú mydlo a voda ľahko dostupné, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky s obsahom najmenej 60% alkoholu.

V slovenskej prevádzke v Seredi zvyšujeme mzdy o 1,50 eur, po novom až do 31. mája 2020, všetkým zamestnancom, ktorí kompletujú objednávky a dodávajú v tomto hektickom a stresujúcom období tovar zákazníkom. V tomto čase sú ostatné podniky, ako sú reštaurácie a bary, nútené zatvárať. Dúfame, že ľudia, ktorí aktuálne nemajú prácu, prídu pracovať k nám, až kým sa nebudú môcť vrátiť späť na svoje pôvodné miesta.

Viac informácií poskytne: 

Miroslava Jozová 

CEE PR manager

tel.: +420 778 432 431

email: jozovamj@amazon.com