Komunikat prasowy

500 tisíc eur od spoločnosti Amazon už reálne pomáha humanitárnym organizáciám v boji s krízou COVID-19

500 tisíc eur od spoločnosti Amazon už reálne pomáha humanitárnym organizáciám v boji s krízou COVID-19

Koncom marca informovala spoločnosť Amazon o rozhodnutí venovať 500 tisíc eur na podporu tých, ktorí sú na Slovensku najviac postihnutí krízou COVID-19. Finančný príspevok už doputoval ku komunitám.

Finančný príspevok už doputoval ku komunitám

18/05/2020

Najväčšia čiastka prišla na účet Slovenského Červeného kríža ešte koncom apríla. V rámci regiónu Poľsko, Česko a Slovensko vyčlenila spoločnosť Amazon na podporu medzinárodnej organizácie Červeného kríža viac ako milión eur. Na Slovensku to bolo 350 tisíc eur, ktoré okamžite našli svoje využitie. „Z peňazí od spoločnosti Amazon podporíme všetky naše územné spolky, ktorých máme na Slovensku 35,“ hovorí Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža. „Prvé peniaze išli na kúpu 3 tisíc respirátorov P2, 106 tisíc rukavíc pre jednotlivé spolky a približne 300 litrov dezinfekcie na ruky“, dodáva. Postupne budú z peňazí vybavovať germicídnymi žiaričmi organizácie, ktoré poskytujú sociálne služby ako sú zariadenia pre seniorov, útulky a zariadenia opatrovateľskej služby. Z peňazí viacerých donorov podporili aktivovanie mobilnej jednotky na testovanie na COVID-19 v Banskej Bystrici.

Prvý májový týždeň dorazili peniaze aj na účet občianskej iniciatívy Kto pomôže Slovensku. Iniciatíva vstúpila do druhej fázy pomoci. Doteraz na zabezpečenie materiálnej pomoci pre nemocnice, domovy sociálnych služieb aj služby pre zraniteľné skupiny ľudí minuli už vyše milióna eur. Pomoc však neustále potrebujú aj ďalší zdravotníci a ošetrovatelia v prvej línii. „Veľmi sa tešíme z finančného daru 120 tisíc eur od spoločnosti Amazon. Plánujeme za to zabezpečiť rukavice, dezinfekcie, germicídne žiariče, štíty, ochranné obleky či teplomery,“ hovorí Zuzana Suchová, ktorá v iniciatíve zastrešuje fundraising, marketing a PR.

Mesto Sereď využije 20 tisíc eur na okamžité výdavky spojené so šírením choroby COVID-19, čo je stále aktuálne a na opätovný rozbeh činnosti Denného centra pre seniorov, ktorá bola počas povinnej karantény utlmená. „Za normálnych okolností pripravuje mesto pre seniorov aj rôzne výlety a kultúrno-spoločenské akcie, ktoré sú mimoriadne obľúbené. V období karantény sme museli, samozrejme, urobiť v týchto činnostiach prestávku. Po uvoľnení reštrikcií chceme činnosť centra znovu postupne rozbehnúť.“ hovorí Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď. Je to nesmierne dôležité, keďže hlavnou úlohou centra je zbavovať seniorov pocitu osamelosti, povzbudzovať ich k aktivite a sebarealizácii. „Každá finančná pomoc je vítaná, najmä v tomto období a preto sme spoločnosti Amazon za ich dar veľmi vďační,“ dodáva primátor.  

„Naďalej podporujeme komunity, ktoré sú kvôli pandémii koronavírusu najzraniteľnejšie. Organizácie, s ktorými sme sa rozhodli spolupracovať, riešia nielen akútne potreby, ale aj následky pandémie,“  hovorí Miroslava Jozová, PR manažérka spoločnosti Amazon. V rámci širšej pomoci Amazon vo svete venoval 20 miliónov dolárov na výskum diagnostiky, inovácií a vývoja, s cieľom urýchliť naše kolektívne porozumenie a detekciu ochorenia COVID-19 a na vývoj ďalších inovatívnych diagnostických riešení na zmiernenie výskytu infekčných ochorení aj v budúcnosti.