Amazon podporuje

Kindlotéka

Kindlotéka

Amazon systematicky podporuje komunity, v ktorých pôsobí. Angažuje sa v oblasti čítania a kníh v regióne vďaka čitateľskému kútiku Kindlotéka, ktorý využívajú žiaci, študenti i inštitúcie ako sú Detská klinika vo Fakultnej nemocnici Trnava, Mestská knižnica v Seredi a Rodinný detský domov v Trnave. Prvé čitateľské kútiky daroval na Slovensku v roku 2017. Kindlotéku môže využívať už 20 škôl či iných inštitúcii v regióne Trnava, Šaľa a Sereď. Amazon tak celkom daroval 3 490 e-kníh, 860 tradičných kníh a 86 e-čítačiek Kindle. Vybrané školy nominovali zamestnanci Amazonu v Seredi.

Ďalšie aktivity

Amazoňácka zbierka Vešiak pomoci pravidelne podporuje ľudí v núdzi. Nápad s Vešiakom pomoci sa v logistickom centre stretol s pozitívnou odozvou. V jedálni spoločnosti sa nachádzajú vešiaky a odkladacie nádoby, kam všetci pracovníci môžu odovzdať oblečenie. Od vyhlásenia zbierky zamestnanci darovali tisíce kusov dámskeho, pánskeho a detského oblečenia a topánok. „Vešiak pomoci je súčasťou nášho centra od jeho otvorenia v roku 2017. Toto je už štvrtá zbierka, počas ktorej naši zamestnanci venovali obrovské množstvo oblečenia, čo nás veľmi teší, pretože ide o nezištnú a najmä dobrú vec,“ povedal Radek Stegbauer, riaditeľ spoločnosti Amazon v Seredi.

Ďalšie informácie Zobraziť všetky tlačové správy

Stiahnite si

AMAZON_Kindloteka2019_v3

MP4 | 987,7 MB
0 x 0 px

Cieľom-Kindlot-eacute-ky-je-podporiť-č-iacute-tanie-a-vzbudiť-z-aacute-ujem-o-knihy-u-žiakov

JPG | 594,38 KB
3,000 x 2,000 px

Rodinn-yacute--detsk-yacute--domov-v-Trnave

JPG | 337,84 KB
1,742 x 1,147 px

Projekt-Kindlot-eacute-ka-sp-aacute-ja-klasick-eacute--knihy-s-elektronick-yacute-mi

JPG | 1,03 MB
4,608 x 3,456 px

Kindlot-eacute-ku-už-m-ocirc-žu-využ-iacute-vať-aj-čitatelia-Mestskej-knižnice-v-Seredi

JPG | 1,21 MB
4,608 x 3,456 px

Kindlot-eacute-ka-v-trnavskej-Detskej-klinike

JPG | 3,89 MB
1,732 x 1,154 px

Kindlot-eacute-ka-v-trnavskej-Detskej-klinike-(1)

JPG | 3,89 MB
1,732 x 1,154 px

Detsk-aacute--klinika_fakultn-aacute--nemocnica-Trnava

JPG | 4,07 MB
1,732 x 1,154 px

Deti-na-Detskej-klinike-vo-fakultnej-nemocnici-v-Trnave-sa-už-tiež-te-scaron-ia-z-Kindlot-eacute-ky

JPG | 3,19 MB
1,732 x 1,154 px

Z-Kindlov-a-klasick-yacute-ch-knižiek-sa-te-scaron-ia-aj-deti-na-Z-Scaron--G.-Bethlena-v-Nov-yacute-ch-Z-aacute-mkoch

JPG | 620,67 KB
1,680 x 1,120 px

Spoločnosť-Amazon-darovala-už-vy-scaron-e-1200-tradičn-yacute-ch-kn-iacute-h

JPG | 387,41 KB
1,506 x 1,004 px

Program-na-podporu-č-iacute-tania-od-Amazonu-sa-roz-scaron--iacute-ril-do-ďal-scaron--iacute-ch-piatich-miest-a-obc-iacute-

JPG | 533,13 KB
1,680 x 1,120 px

Kindlom-sa-raduj-uacute--aj-deti-na-Z-Scaron--a-M-Scaron--Komensk-eacute-ho-v--Scaron-oporni

JPG | 649,64 KB
1,680 x 1,120 px

Spoločnosť-Amazon-darovala-už-vy-scaron-e-3800-e-kn-iacute-h

JPG | 667,35 KB
3,000 x 2,000 px